Participate Translate Blank profile picture
Image for Złowieszczy leworęczni

Złowieszczy leworęczni

Published on

Translation by:

Default profile picture jakub szynkarek

Uprzedzenia wobec leworęcznych cały czas powtarzają się w historii. Prawdopodobnie swoje początki mają jeszcze u starożytnych Rzymian, którzy preferując „prawo” zakorzenili te uprzedzenia w wielu językach Europejczyków. Łacińskie słowo lewo – sinistrum znaczy również „groźny”. To drugie znaczenie pozostało pomimo upadku cesarstwa. Po włosku sinistro, francusku sinistre, hiszpańsku siniestro, a angielsku „sinister” (złowieszczy). Po przeciwnej stronie jest Dexter - łacińskie „prawo”, które utożsamiano również ze zręcznością. Przez ostatnie tysiąclecia słowo to przekształciło się w angielskie „dexterity” (zręczność), hiszpańskie i portugalskie destreza i francuskie dextérité. Ci jednak, którzy czują się pokrzywdzeni w wyniku tego językowego dziwactwa niech pocieszą się tym, że największy z rzymskich cesarzy – Juliusz Cezar, był leworęczny!

Translated from Sinister left-handers