Participate Translate Blank profile picture
Image for Za kulisami nowego projektu cafébabel: BEYOND 91

Za kulisami nowego projektu cafébabel: BEYOND 91

Published on

Translation by:

Paweł Wiejski

inside cafébabel

Odkrywamy Europę Północno-Wschodnią i kraje bałtyckie widziane oczami „generacji Pierejstrojki". Sprawdźcie, jak wyglądała praca naszych reporterów zanim wszystkie siedem reportaży znajdzie się w sieci w Marcu 2017. Tylko na cafébabel.

Od Rosji do Ukrainy, przez Mołdawię i kraje bałtyckie, mieszkańców obrzeży Europy łączą wspólne doświadczenia. W ramach nowego projektu BEYOND 91 cafébabel Berlin przedstawia siedem multimedialnych reportaży z siedmiu państw, w siedmiu językach. Cel? Pokazać jak pokolenie post-Pierestrojki widzi samo siebie.

__

Projekt cafébabel BEYOND 91 wspierają: cafébabel Berlin, Babel International, Advocate Europe i Allianz Kulturstiftung.

Translated from Behind the scenes of cafébabel's new project BEYOND 91