Participate Translate Blank profile picture

Traktat lizboński ratyfikowany

Published on

Translation by:

Default profile picture anna chwedczuk

Polityka

  1. kwietnia Dania i Portugalia ratyfikowały Traktat Lizboński. Jeszcze 16 krajów Unii musi pójść w ich ślady i zdążyć przed 1. stycznia 2009.

Kliknij na ikonki by dowiedzieć się, kiedy poszczególne kraje Unii Europejskiej planują podpisać traktat lizboński.

Wysiłek podjęty w Lizbonie podkreśla ciągłe dążenie polityków UE do przeprowadzenia reformy UE.

Niektóre zmiany są bezpośrednio przejęte z poprawek zaproponowanych do konstytucji europejskiej. Należą do nich między innymi wybór stałego prezydenta UE, powołanie stanowiska Wysokiego Przedstawiciela Unii do spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, zmniejszenie liczby komisarzy europejskich a także klauzura o możliwości wystąpienia z Unii Europejskiej. Nada to UE pełny wymiar prawny.

Jednocześnie traktat nie zmienia podziału miejsc w parlamencie. Jest tak samo trudny do zrozumienia dla przeciętnego obywatela UE jak konstytucja europejska. Tym razem jednak to rządy krajowe zdecydują, czy dokument zostanie ratyfikowany przed planowana datą początku 2009r., a nie obywatele w bezpośrednim głosowaniu. W Irlandii odbędzie się referendum.

Translated from Lisbon ratified