Participate Translate Blank profile picture
Image for Pieniądze dla równości

Pieniądze dla równości

Published on

Translation by:

Default profile picture Justyna Mazur

Polityka

Fundusze strukturalne oraz fundusz spójności mają na celu zmniejszenie socjalnych i ekonomicznych dysproporcji pomiędzy państwami członkowskimi. Zainwestowane pieniądze stanowią drugą co do wielkości pozycję budżetową Unii Europejskiej.

Pictures by Reds on tour / Flickr; Iespaña; edgenubers / Flickr / onnufry / Flickr

Fundusz spójności finansuje projekty z zakresu środowiska i infrastruktury transportu. Wsparcie z tego funduszu przysługuje państwom, w których poziom Produktu Krajowego Brutto (PKB) na jednego mieszkańca jest niższy niż 90% średniej unijnej. W okresie 2007-2013 są to Bułgaria, Rumunia, Cypr, Estonia, Grecja, Węgry, Łotwa, Litwa, Malta, Polska, Portugalia, Republika Czeska, Słowacja i Słowenia. Hiszpania otrzymuje pomoc przejściową, ponieważ jej PKB na jednego mieszkańca jest niższe od średniej UE15, czyli 15 krajów, które należały do Unii przed 1 maja 2004 roku. Przed rozszerzeniem Unii pieniądze kierowane były przede wszystkim do Hiszpanii, Portugalii i Grecji. Jednym z przykładów projektów współfinansowanych przez fundusz spójności jest najdłuższa grecka autostrada Patras-Ateny-Saloniki.

Fundusze strukturalne są instrumentem realizacji polityki regionalnej Unii. Wspierają w pierwszej linii małe i średnie przedsiębiorstwa oraz finansują środki szkoleniowe. Najważniejszy fundusz to Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR). Dużą część środków otrzymują regiony, których poziom PKB na osobę kształtuje się poniżej 75% średniej Wspólnoty, czyli przede wszystkim regiony wschodnich i środkowoeuropejskich państw. W pozostałych rejonach rolą funduszy strukturalnych jest wspieranie badań naukowych, wszechstronnego rozwoju regionów oraz międzynarodowej współpracy. Przykładem wykorzystania funduszy jest słynne opactwo benedyktyńskie na Wzgórzu Świętego Michała (Mont-Saint-Michel), znajdujące się w południowo-zachodniej Normandii. Francja z dużym poświęceniem walczy, aby zatrzymać proces osadzania się warstw piasku w zatoce, w której usytuowane jest wzgórze. W ramach akcji ratowania wyspy do zatoki ma wpłynąć rzeka Le Couesnon. Budowa umożliwiającej to tamy jest wspierana przez EFFR.

Translated from Viel Geld für Gleichheit