Participate Translate Blank profile picture
Image for Mapa tygodnia: Przydział uchodźców w krajach członkowskich UE

Mapa tygodnia: Przydział uchodźców w krajach członkowskich UE

Published on

PolitykaMapa tygodnia

W obliczu masowego napływu uchodźców i nie sprawdzającej się polityki, Unia Europejska, reprezentowana przez Francję i Niemcy, stara się wprowadzić nowe rozwiązania. Czy jednak ostatnia decyzja Komisji Europejskiej o przyjęciu kolejnych 120 000 uchodźców wystarczy?

Po tym, jak Niemcy ogłosiły, że jeszcze tego roku przyjmą do siebie 800 000, europejscy decydenci zaczęli nawoływać do tego, by ustalić przydział uchodźców dla każdego kraju. Jak powiedziała kanclerz Niemiec Angela Merkel: „Wiemy, że szybko udało nam się uratować banki. W tym prypadku musimy wykazać się podobnym refleksem".

Francja zaoferowała, że w ramach programu pomocowego, który przewiduje przyjęcie do Europy dodatkowe 120 000 uchodźców w ciągu 2 lat, pomoże Niemcom i przyjmie do siebie prawię połowę z nich, bo aż 55 000

Grecja, podminowana przez cięcia narzucone przez Trojkę i Włochy, równie spustoszone przez kryzys, zostały wyłączone z przydziału. Podobnie jest w przypadku Węgier, gdzie miały miejsce ostre reakcje przeciwko imigrantom (między innymi zaczęto budować płot na węgierskiej granicy, zamknięto stację Keteli w Budapeszcie i pozwolono uchodźcom na przedostawanie się pociągami do Niemiec i Austrii). Doprowadziło to do politycznej i instytucjonalnej konfuzji.

Wielka Brytania przyjmie około 20 000 uchodźców podczas nadchodzących czterech i pół roku (dla porównania: Niemcy przyjęły 10 000 w ciągu jednego dnia). Dania i Irlandia, które nie są członkami Strefy Schengen, nie są objęte programem przydziału, jednak wśród obywateli tych krajów budzą się oddolne ruchy, które nawołują ich rządy do bardziej empatycznej polityki. 

Story by

Translated from Map of the week: The EU's latest refugee quota proposal