Participate Translate Blank profile picture
Image for Klimat, energia, Europa

Klimat, energia, Europa

Published on

Translation by:

Paweł Kasprzyk

Społeczeństwo

Jeśli wziąć pod uwagę główne osiągnięcia w dziedzinie bieżącej polityki klimatycznej i energetycznej Unii Europejskiej, można przyjąć, iż coraz lepiej radzi sobie ona na polu szeroko zakrojonej walki ze zmianami klimatu.

Przyjrzyjmy się najpierw celom "20/20/20" pakietu klimatyczno-energetycznego, który został zaproponowany przez Komisję Europejską. Są to: zmniejszenie ilości gazów cieplarnianych emitowanych przez państwa UE o 20% w porównaniu z poziomem z 1990 roku, zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w całkowitym zużyciu energii Unii do 20% oraz podniesienie efektywności wykorzystania energii w UE o 20%. I to wszystko do 2020 roku. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu kontroli prawnej dla inwestorów i gwarancji skoordynowanych działań państw członkowskich trzeba było jednak ustalić strategię polityczną na okres do roku 2030. Skupia się ona głównie na następujących celach: ustanowienie gospodarki niskowęglowej, bardziej konkurencyjnego systemu energetycznego oraz wprowadzenie przynajmniej 27-procentowego poziomu udziału energii z surowców odnawialnych i zapasów energetycznych w całkowitym zużyciu energii w UE. Europejska wizja podejścia do problemu zmian klimatycznych i podjęte w tym celu działania są niezwykle ważnym elementem w wysiłkach mających zapewnić trwały i zrównoważony rozwój w całej Unii Europejskiej.

Również działania podejmowane przez resztę globu będą istotne w kształtowaniu przyszłej europejskiej polityki klimatyczno-energetycznej. Aby przekształcić swój system energetyczny i zmobilizować do działania państwa na całym świecie przed światową konferencją klimatyczną w Paryżu, Unia Europejska musi zainwestować w odnawialne źródła energii, takie jak energia wiatru czy energia słoneczna, i inteligentne systemy IT. Przyczyni się to do wprowadzenia takiego sposobu zarządzania zużyciem energii, który będzie bardziej przyjazny dla środowiska tak w przypadku gospodarstw domowych, jak i działalności przemysłowej. „Obecnie istnieją dwa czynniki, które znacząco wpłyną na to, jak w przyszłości będzie wyglądał światowy rynek – rozwój inteligentnych systemów IT oraz masowe wprowadzanie do sprzedaży systemów generujących energię ze źródeł odnawialnych na zasadzie kogeneracji" – stwierdził na Światowym Forum Ekonomicznym wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Maroš Šefčovič.

Oznacza to na przykład wprowadzenie wymogów ekologicznych dla produktów wymagających do działania dużych nakładów energii, tworzenie wspólnego rynku energetycznego poprzez budowę linii transmisyjnych, rurociągów i innych instalacji czy wdrażanie Strategicznego planu w dziedzinie technologii energetycznych – europejskiego projektu mającego na celu przyspieszenie rozwoju i dystrybucji technologii niskowęglowych, takich jak energia słoneczna, inteligentne sieci elektroenergetyczne i przechwytywanie i magazynowanie dwutlenku węgla. Kolejnym ważnym krokiem jest utrzymywanie dobrych stosunków z krajami tranzytowymi Unii i zewnętrznymi dostawcami energii, które można obecnie określić jako „chłodne" ze względu na sankcje nałożone na Rosję przez UE.

Translated from Climate Change and Energy: what is the European Union doing?