Participate Translate Blank profile picture
Image for Expo '92 w Sewilli

Expo '92 w Sewilli

Published on

Translation by:

Marysia Amribd

Społeczeństwo

Miasto daje się ponieść religijnemu szaleństwu, czyli obchodom Wielkiego Tygodnia, jednak po drugiej stronie rzeki Guadalquivir panuje przeszywająca cisza. Oto rzut okiem na miejski rozkład opanowujący 215 hektarów „Wyspy Cartuja” – „Isla de la Cartuja”.

Przed wejściem do kolejki

Sewilla była drugim miastem po Brukseli (1958), które zorganizowało w Europie Wystawę Światową.

Pawilon Przyszłości

17 lat później po przybyciu na Isla de la Cartuja okazuje się, że nie osiągnięto celów wymierzonych podczas ceremonii zamknięcia Expo 1992.

Statek kosmiczny, ikona Pawilonu Przyszłości

Wystawa miała miejsce między kwietniem a październikiem, a jej tematem przewodnim był „wiek odkryć”, jako że świętowano podczas niej pięćsetlecie odkrycia Ameryk (przez Krzysztofa Kolumba). Ponad setka państw brała w niej udział, promując swoje pawilony „tematyczne”.

Zaniedbane ogrody publiczne, którymi zawładnęła natura oraz czas

Zawiłości związane ze złożonymi konfliktami interesów oraz akcjami organizowanymi na poziomie narodowym, regionalnym oraz gminnym sprawiły, że pawilony zostały opuszczone i zaniedbane.

Pawilon Przyszłości jest zniszczony

Nie zostały na czas przejęte przez instytucje albo prze publiczne, czy prywatne jednostki prawne. Widać po tym powolność działania odpowiedzialnych za to miejsce władz.

 Częściowo rozebrane pawilony są połączone wewnętrznymi szerokimi drogami
Stara, niedziałająca kolejka
Zaśmiecone tereny komunalne
The site is supposed to be a technology park of reference in Europe

Mimo że obecnie na tym terenie ma powstać ważny w Europie park tematyczny, ciągle jest to przykład złej organizacji po tym, jak zgasną reflektory. Może powinni się czegoś nauczyć od organizatorów Expo Saragossa w 2008 roku?

Translated from Expo '92 site, Seville: 17 years of gone glory