Participate Translate Blank profile picture
Image for Energia atomowa: nowa fala w Europie

Energia atomowa: nowa fala w Europie

Published on

Translation by:

Default profile picture anna stankiewicz

Polityka

Bruksela spogląda na wschód, zastanawia się (znowu!) nad reformą rolną i toczy spory ideologiczne na temat energii jądrowej - zobacz co słychać w stolicy Europy

Unia Europejska - Chiny: wyrównując szanse

"Przybyłem nieszczęśliwy, a odchodzę podniesiony na duchu", powiedział komisarz do spraw handlu Unii Europejskiej, Peter Mandelson, po dziesiątym, corocznym szczycie Unii Europejskiej i Chin, który to odbył się w Pekinie 30. listopada. Naciskał on na chiński rząd, aby ustanowić prawdziwe kary za okradnianie europejskich przedsiębiorstw z "własności intelektualnej". Tymczasem francuski prezydent Nicolas Sarkozy (i jego wiekowa matka) opuścili Chiny 26. listopada po uprzednim sfinalizowaniu - podczas oficjalnej wizyty państwowej - umów handlowych o wartości 30 miliardów euro - w tym sprzedaż 160 samolotów Airbus.

Waldner Ferrero w Annapolis: "Ja też tu byłam"

Benita Ferrero-Waldner (Miguel A. Lopes Migufu/Flickr)Nawet, jeśli nie zauważona przez większość mediów, komisarz do spraw stosunków zewnętrznych Benita Ferrero Waldner też wzięła udział w Międzynarodowej Konferencji dotyczącej Bliskiego Wschodu, która to odbyła się w Annapolis (Maryland). Komisja zaprezentowała Działanie Strategiczne Unii Europejskiej wobec Bliskiego Wschodu, którego realizacja opiera się na spełnieniu dwóch warunków: bliższej współpracy izraelsko-palestyńskiej i stworzeniu politycznej perspektywy na utworzenie państwa palestyńskiego. Unia Europejska będzie musiała zaczekać, aż te dwa warunki zostaną spełnione, zanim zaangażuje się aktywnie w sprawy na Bliskim Wschodzie.

CAP - Wspólna Polityka Rolna

 (albMarcos/Flickr)Komisja rzekomo wprowadza zmiany do wspólnej polityki rolnej (CAP) proponując między innymi 26. listopada ograniczenia dopłat dla rolników, którzy nie powinni otrzymać więcej niż 100,000 euro rocznie po to, aby przeznaczyć część pieniędzy z funduszu CAP na rozwój wiejskich obszarów. Duży sprzeciw ze strony państw członkowskich wskazuje na to, iż boją się one, że ograniczenie dopłat odbije się na najbardziej przedsiębiorczych rolnikach. Ten plan mógłby okazać się szczególnie brutalny dla nowych państw członkowskich, które odziedziczyły duże gospodarstwa rolne pierwotnie mające być wspólnymi gospodarstwami.

Pierwsze forum energii jądrowej Unii Europejskiej

(Tonyç/ Flickr)Szybko rozwijające się przedsiębiorstwa w Chinach i Indiach zanieczyszczają środowisko pięć razy bardziej niż te, które znajdują się w krajach Unii Europejskiej. Niedawno utworzone Europejskie Forum Energii Jądrowej (ENEF), zapoczątkowane w Bratysławie 26 listopada przez Przewodniczącego Komisji Europejskiej Manuela Barroso, ma na celu promować energię jądrową nie tylko jako uwolnione CO2, ale również jako źródło energii, które jest bezpieczne w porównaniu do np. gospodarki radioaktywnymi odpadami. Czy też będziemy rozprzestrzeniać ideologię energii jądrowej? Dnia 28 listopada Europejski Bank Inwestycyjny ogłosił pożyczkę wysokości 500 milionów euro ( na okres 25 lat) by wspomóc walkę ze zmianą klimatu w Chinach.

Przyjmowanie uchodźców - w końcu Guantanamo nie jest aż tak daleko

(Toucanradio/Flickr)Oficjalnie stwierdzono, iż siedem z dwudziestu siedmiu krajów Unii Europejskiej nie spełnia minimalnych wymogów jeśli chodzi o warunki w obozach dla uchodźców. Są to: Belgia, Cypr, Włochy, Luksemburg, Holandia, Polska i Wielka Brytania. Powyższe dane opublikowano 26. listopada w raporcie Komisji Europejskiej w sprawie wprowadzania tak zwanej "Dyrektywy Warunków Przyjęcia". Wiceprzewodniczący Franco Frattini, komisarz odpowiedzialny za sprawy wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości proponuje wprowadzenie poprawek takich jak ograniczanie dozwolonej dyskrecji w odniesieniu do warunków przyjęcia.

Zdjęcia: Autoryzowana kopia Wieży Eiffela w Chinach (og2t/Flickr), Benita Ferrero-Waldner i Javier Solana (Miguel A. Lopes Migufu/Flickr), CAP nie jest świętą krową (albMarcos/Flickr), Hiszpańskie centrum atomowe w Cofrentes zaliczyło siedem awarii w miesiącu (Tonyç/ Flickr), Dzień Uchodźcy w Paryżu, 15 lipca 2007 (Toucanradio/ Flickr)

Translated from Nuclear energy: new wave in Europe