Participate Translate Blank profile picture
Image for Co to, do licha, jest to nadużycie?

Co to, do licha, jest to nadużycie?

Published on

Polityka

UE nie wzrasta puls w momencie karania nadużyć na rynku, ale czy wiecie czym jest nadużycie dominującej pozycji?

Artykuł 82 Traktatu WE zabrania nadużywania przez jedno lub większą liczbę przedsiębiorstw pozycji dominującej na wspólnym rynku lub na znacznej jego części. W ten sposób chroni się konsumentów przed pewnymi praktykami handlowymi stosowanymi przez przedsiębiorstwa o znaczącej pozycji na rynku. Złamanie tego przepisu może spowodować nałożenie kary grzywny w wysokości nawet 10% obrotów przedsiębiorstwa, które tego dokonało.

Zakłada się istnienie pozycji dominującej, gdy udział na rynku przedsiębiorstwa wynosi więcej niż 50%

Uważa się, że przedsiębiorstwo ma pozycję dominującą, gdy jest w stanie działać na rynku niezależnie od swoich konkurentów i klientów. W tym znaczeniu, zakłada się istnienie pozycji dominującej, gdy udział na rynku przedsiębiorstwa wynosi więcej niż 50%. Traktat i jurysprudencja nakładają na przedsiębiorstwa dominujące „odpowiedzialność specjalną”, która zabrania im stosowania takich zabiegów, które mogłyby być legalne, ale tylko, gdy wprowadziliby je konkurenci. Przykładem takich nadużyć może być sprzedaż produktów poniżej kosztów produkcji, odmowa zatrudnienia bez podania przyczyn, połączona sprzedaż różnych produktów czy nałożenie wygórowanych lub dyskryminujących cen.

Nawet Microsoft się nie uchroni

zdj.: brajeshwar / FlickrW marcu 2004 roku Komisja Europejska nałożyła na Microsoft sankcję w wysokości 497 milionów euro po stwierdzeniu iż, z jednej strony, przedsiębiorstwo to nadużyło swojej pozycji dominującej poprzez odmowę udostępnienia swoim konkurentom niezbędnych informacji do interoperatywności ich produktów z systemem operacyjnym Windows i z drugiej strony, za związanie programu „Windows Media Player” z ich wszechobecnym systemem operacyjnym Windows. Po stwierdzeniu, iż Microsoft nie zakończył tego typu praktyk, Komisja nałożyła na Microsoft nowe sankcje w lipcu 2006 (280 milionów euro) i w lutym 2008 (899 milionów euro).

Translated from ¿Qué demonios es un abuso?