Participate Translate Blank profile picture
Image for Autostopem przeciwko biedzie

Autostopem przeciwko biedzie

Published on

SpołeczeństwoPolityka

70 młodych Europejczyków bierze udział w Europejskim Spotkaniu Młodzieży Eurizon - wyjątkowej autostopowej kampanii promującej Milenijne Cele Rozwoju Narodów Zjednoczonych.

Niestety, 88% Europejczyków nigdy nie słyszało o Milenijnych Celach Rozwoju (MDG), mówi Vincent - jeden z francuskich autostopowiczów wskazując na dane statystyczne UE. To dlatego nasza akcja ma znaczenie! entuzjastycznie odpowiada jeden z uczestników.

Przygotowania i trudności

23 sierpnia autostopowicze opuścili łotewską Rygę z celem przemierzenia sześciu państw UE, aby na końcu dotrzeć 8 września do Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. W tej międzynarodowej wycieczce uczestniczą młodzi ludzie z Łotwy, Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Niemiec i Francji.

Koordynator Światowej Sieci Edukacyjnej Młodych Europejczyków niemieckiej organizacji ASA, Johannes Krause, twierdzi, że młodzi europejscy aktywiści zdecydowali zorganizować Eurizon podczas seminariów dotyczących rozwoju w Czechach w 2005. Nazwę i projekt stworzyliśmy później w Berlinie. Od tamtego czasu grupa koordynatorów i autostopowicze rozwinęli innowacyjne strategie takie jak flashmoby i uliczne teatry, aby przyciągnąć uwagę europejczyków.

Kampania Eurizon ma na celu podnoszenie świadomości wśród europejskich obywateli przez zachęcanie do dyskusji nad problemami światowego rozwoju i przez promowanie obywatelstwa podczas wielu podróży. Co więcej - w ośmiu miastach, gdzie kończą się wycieczki, autostopowicze z Euriozon i ich lokalni partnerzy organizują spotkania, warsztaty i koncerty, aby dotrzeć do jeszcze większej ilości ludzi. W tym właśnie celu wydrukowano w dziewięciu językach ponad 5 000 pocztówek i 10 000 ulotek, gdyż informacje na piśmie są bardzo istotne, aby pokonać bariery językowe podczas podróży przez wiele państw europejskich. Uliczne przedstawienia na głównych placach i w parkach okazały się sukcesem w przyciąganiu uwagi przechodniów.

Wkład w milenijny program rozwoju

W 2000 roku osiem różnych milenijnych celów zostało wyznaczonych przez ONZ, aby do 2015 zmniejszyć biedę na świecie. ONZ chce zmniejszyć o połowę największą biedę i zapewnić na całym świecie dostęp do edukacji na poziomie podstawowym, równość płci i polepszyć stan zdrowia. Cele skupiają się na nierównościach i potrzebie budowania światowego partnerstwa pomiędzy bogatymi i biednymi.

Lepsze spojrzenie na państwa, czas na dyskusję, poznanie politycznej, społecznej i ekonomicznej sytuacji... To tylko nieliczne z korzyści, jakie oferują projekty Eurizon. Dla Kasi, studentki politologii i członkini polskiej grupy Eurizon, Polacy dopiero zaczynają bardziej się interesować problemami innych państw. Ze względu na historię polityki polskiej ludzie mają inne spojrzenie na problemy globalne, ale ich nastawienie zaczyna się zmieniać. Konkluduje: ta kampania będzie miała bezcenny wpływ na młodych Polaków. Wszyscy autostopowicze chcą zrozumieć światowe problemy i zachęcić do lepszego zrozumienia każdego z państw i jego kultury. 25 letnia Jovanka ze Szwajcarii jest jedną z czterech autostopowiczek której kraj choć nie znajduje się na mapie wycieczki, to była bardzo chętna, aby uczestniczyć w projekcie. Żałuje, że wycieczka nie przebiega przez jej kraj, ale twierdzi, że uczestniczy, aby zintegrować Szwajcarię w projekcie UE.

Podróż kończy się wizytą w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Podczas podróży autostopowicze będą zbierać wiadomości dla członków Parlamentu. 20 letnia Neringa Gudisauskaite z Litewskiego Kaunas jest europejskim obserwatorem i twierdzi, że jest przekonana, iż młodzi Litwini są bardziej europejscy niż ich rodzice. Vijole Arbas, gość z Litwy, ma dosyć polityki: powiedzcie ludziom z Parlamentu Europejskiego, aby trzymali się z dala od naszego życia, są zbyt dalece biurokratyczni! Autostopowicze zgromadzą te wszystkie wywiady i omówią je 8 września podczas spotkania z 25 członkami PE. Najważniejsza konkluzja będzie zawarta w liście otwartym do PE.

Translated from Hitchhiking against poverty