Participate Translate Blank profile picture
Image for Zielone inicjatywy w atenach

Zielone inicjatywy w atenach

Published on

SpołeczeństwoEU-TOPIA ON THE GROUND

Pięć lat greckiej recesji było bez wątpienia zwiastunem wielkiego kryzysu gospodarczego, który obecnie dręczy Europę. W styczniu 2013 roku w Grecji zanotowano najwyższy poziom bezrobocia w Europie (27,2%)

Pomimo trudnej sytuacji, w kraju pojawiają się oddolne inicjatywy, które mają na celu działanie na rzecz bardziej „utopijnej” przyszłości dla Grecji w Unii Europejskiej. Szczególny nacisk kładziony jest na ekoinnowacje, w dziedzinie których Grecja rozwija się bardzo szybko. 

Ozan Tekin – turecki dziennikarz i fotograf na stałe mieszkający w Malmo, przedstawia profile Nea Guinea, Open Ecology, Spithari i theSwitch - czterech projektów społecznościowych, skupiających się na zrównoważonym rozwoju, ekologii i organizacjach pozarządowych promujących ochronę środowiska. Wszystkie z nich kwitną pomimo kryzysu.

(Zdjęcia: © Ozan Tekin dla „EUtopia on the Ground w Atenach”, czerwiec 2013)

NEA GUINEA

W czasach kryzysu młodzi Grecy wracają do wartościach podstawowych. Na terenie kraju działa wiele ekospołeczności, które skupiają się na zrównoważonym rozwoju, samowystarczalności i ochronie środowiska naturalnego zarówno w Atenach, jak i poza miastem. Nea Guinea to społeczność młodych działaczy, którzy od września 2009 roku organizują teoretyczne i praktyczne warsztaty o tematyce z bardzo szerokiego zakresu – od architektury zieleni, przez robienie mydła, aż po odnawialne źródła energii.

Z Aten na przedmieścia

„W czasach kryzysu gospodarczego powstaje wiele ekospołeczności” – tłumaczy Kostas, 34-letni członek Nea Guinea. „Wielu ludzi wyprowadziło się z Aten i przeniosło na przedmieścia. Większość uczestników naszych kursów płaci za nie symboliczne sumy, lub dzieli się z innymi własnymi umiejętnościami, na przykład zdradza techniki wyrobu mydła” – dodaje.

zielarstwo

Szczególnie wielką popularnością cieszą się kursy z zielarstwa leczniczego. Można się podczas nich nauczyć odróżniać różne rodzaje ziół, rozpoznawać ich właściwości i działanie na ludzki organizm (na przykład na układ moczowy). Dwugodzinny kurs kosztuje pięć euro, ale uczestnicy mogą dzięki niemu ograniczyć codzienne wydatki.

Open Space (ang. otwarta przestrzeń) dla ekospołeczności to wydarzenie organizowane wspólnie przez kilka greckich jednostek działających w służbie ochrony środowiska. To również platforma wymiany poglądów dla różnych ugrupowań.

OPEN SPACE

Filozofia, na której opiera się coroczne Open Space, to wymiana poglądów na otwartej przestrzeni. Taka procedura umożliwia prawdziwie demokratyczne podejmowanie decyzji i zapewnia lepsze rezultaty. Wszystkie kursy organizowane w ramach Open Space są bezpłatne. Po każdej z sesji, lista osiągniętych rezultatów jest wywieszana na zewnątrz, a uczestnicy wszystkich kursów zbierają się w kręgu i omawiają wszystko, co się wydarzyło, zastanawiając się jednocześnie, co należałoby zmienić.

THOMAS

Jeden z uczestników, Thomas, podkreśla, że w Open Space bardzo liczy się umiejętność dzielenia się z innymi, zrozumienie jak ważny jest zrównoważony rozwój i solidarność. To nad rozwojem tych wartości pracują uczestnicy dwudniowego wydarzenia.

Wyobraź sobie miasto

Mary Palmoutsou i Stephania z powstałego w 2005 roku theSwitch, stworzyły projekt zatytułowany „Wyobraź sobie miasto”. Ma on na celu wprowadzenie zmian w wizerunku greckich miast na drodze współpracy z ich mieszkańcami. 

oddolne inicjatywy

Projekt skupia się przede wszystkim na wspieraniu oddolnych inicjatyw i usprawniania komunikacji pomiędzy rożnymi warstwami społeczeństwa. Instalacja świetlna na ulicy Pittaki, stworzona przez członków projektu, jest doskonałym przykładam tego, jak można zdemokratyzować przestrzeń publiczną i dać nadzieję na rozwój.

światło

Instalacja świetlna zmieniła oblicze do tej pory niemalże nieuczęszczanej ulicy Pittaki.

SPITHARI

Spithari (gr. Budzące się życie) to ekospołeczność, które swoją siedzibę ma na starym mieście Marathonos, czterdzieści minut od Aten. Powstała podczas greckich protestów w 2011 roku.

PERMACULTURE

Kostas, Ioannis i Spiros mieszkają w Spithari. Zanim się tu przenieśli, musieli sami przeprowadzić gruntowny remont budynków. W Spithari rozpowszechnia się wiedzę o procedurach wdrażania technik zrównoważonego rozwoju i zagadnieniach takich jak permakultura, czy wytwarzanie energii. Uczestnicy warsztatów mają też możliwość wykorzystać swoją wiedzę w praktyce.

MARATHONOS

W Spithari nie da się mieszkać na stałe. Kiedy projekt w Marathonos dobiegnie końca, wszystkie konstrukcje zostaną przeniesione w inne miejsce. Zdaniem członków społeczności, mobilność zwiększa zasięg propagowanej przez nich wiedzy i zacieśnia więzy między ekospołecznościami rozsianymi po Grecji.