Participate Translate Blank profile picture
Image for Wyjść po angielsku

Wyjść po angielsku

Published on

Translation by:

Default profile picture Marysia Starz

Wieża BabelPolityka

Belgowie to wielbiciele frytek, Hiszpanie – biesiad, a Włosi są nałogowymi podrywaczami... Europejskie stereotypy znajdują swoje odzwierciedlenie również w popularnych, używanych na co dzień wyrażeniach.

Gdy ktoś wychodzi bez pożegnania, trochę ukradkiem, Niemcy, Anglicy i Hiszpanie mówią, że wychodzi „po francusku” (niem. „sich auf Französisch empfehlen”mo, ang. „to take french leave”nab, hiszp. „despedirse a la francesa”ped). Wyrażanie wywodzi swe korzenie z XVII wieku, kiedy to we Francji panował zwyczaj wychodzenia z przyjęcia bez pożegnania z gospodarzami. We Francji z kolei, być może żądza zemsty językowej podyktowała zwrot „filer à l’anglaise”fr, który, podobnie jak włoskie „filarsela all'inglese”ad oznacza „wyjść po angielsku”, przyjęte również w Polsce.

Anglicy zbierają również cięgi w Niemczech, gdzie używa się wyrażenia „Englisch einkaufen”mo („angielskie zakupy”), które oznacza opuszczenie sklepu bez płacenia. Wyrażenie to sięga czasów kolonialnych, XVIII i XIX wieku… Niemcy też mają we Francji ustaloną reputację – w XVII wieku mawiano tam o „niemieckiej kłótni” („querelle d’Allemands”fr), która miała oznaczać jałową, pozbawioną powodu dysputę. Angielski zwrot „spanish practices”nab („hiszpańskie praktyki”) oznacza nie do końca dopuszczalne zachowanie w miejscu pracy. Dla niektórych niepoprawne politycznie, wyrażenie odnosi się ponoć do kar stosowanych przez hiszpańską inkwizycję.

Mimo że Francuzi mają opinię narodu elegancji, Anglicy wspominają o nich tłumacząc swoje nieparlamentarne słownictwo przez „Excuse my french!”nab(„wybacz mój francuski”). Ten zwrot datuje się na XI wiek, od czasu podboju Anglii przez Normanów. Najeźdźcy francuscy uznali język anglo-saksoński za zbyt pospolity i zwyczajny. Ironiczny zwrot „excusez mon francais” stanowił wymówkę dla używania anglo-saksońskiego zamiast eleganckiego francuskiego. Inni natomiast twierdzą, że zwrot pochodzi z XIX wieku, kiedy to Francję opanowała rzekomo obsesja seksu i pornografii... Mieszkańcy Heksagonu ripostują, przez „aller se faire voir chez les Grecs”fr („idź się pokazać u Greków”), niezbyt uprzejme wyrażenie związane z dawną reputacją homoseksualną Greków…

Więcej stereotypów ze zdjęciami na erasmus-stereotype.eu

Translated from Filer à l’anglaise