Participate Translate Blank profile picture
Image for Wydarzenie miesiąca - grudzień 2015

Wydarzenie miesiąca - grudzień 2015

Published on

Po dwóch tygodniach negocjacji, podczas szczytu klimatycznego w Paryżu (COP 21) dochodzi do porozumienia, które oznacza dla świata obranie nowej drogi w celu osiągnięcia równowagi środowiska. Niektórzy mówią jednak, że nie ma co świętować. 

Biorąc pod uwagę niepokojący impas, który został osiągnięty w tej kwestii, globalne porozumienie w sprawie zmian klimatu, uzyskane przez 196 państw biorących udział w COP21, stanowi duży krok naprzód.

Pod przewodnictwem Ministra Spraw Zagranicznych Francji Laurenta Fabiusa i zorganizowana przez Konwencję Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC) konferencja doprowadziła do porozumienia w sprawie redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Osiągnięty rezultat jest wyjątkowy, również ze względu na to, iż realizacja konferencji sama w sobie została podana w wątpliwość z powodu ataków w Paryżu. Ale nie wszystko wydaje się być (dosłownie) usłane różami. Niektórzy obserwatorzy, w tym naukowcy i dziennikarze, podkreślili słabe punkty porozumienia, takie jak brak nakładania sankcji na kraje niewywiązujące się ze swoich obietnic, czy też zbyt wysokie progi tolerancji dla tych, co zanieczyszczają.

Nieważne, czy chodzi tu o punkt zwrotny, czy też o zwykłe oświadczenie woli. My, jako przedstawiciele turyńskiego cafébabel chcemy świętować, trochę z ironią, paryską konferencję klimatyczną jako wydarzenie miesiąca grudnia.

Translated from Evento del mese - Dicembre 2015