Participate Translate Blank profile picture
Image for Wielki projekt, wielki problem

Wielki projekt, wielki problem

Published on

Translation by:

Default profile picture ewa demczyk

Polityka

Głosy nawołujące do budowy największego w Europie centrum zabawy i rozrywki w Los Monegros w Hiszpanii zderzają się z protestami, problemem braku zasobów wodnych i polityką zrównoważonego rozwoju

12. grudnia ubiegłego roku, sześć miesięcy przed otwarciem światowej wystawy EXPO 2008, zaprezentowano w Saragossie projekt Gran Scala. Prezydent wspólnoty autonomicznej Aragonii, której stolicą jest właśnie Saragossa, podpisał umowę współpracy z konsorcjum ILD . Konsorcjum powstało w Wielkiej Brytanii i ma na celu promocję największego w Europie centrum zabawy i rozrywki w miejscowości Los Monegros, która graniczy z pustynnymi terenami cierpiącymi na poważny odpływ ludności rolniczej.

Pustynny krajobraz Los Monegros (Estrella Esteve/Flickr)Region ten, na równi z innymi priorytetami Unii Europejskiej, finansuje strategię rozwoju lokalnego, która jest wynikiem wymuszonej restrukturalizacji tego obszaru. "W latach 2007-2013 będziemy prowadzić dwadzieścia projektów realizowanych w Aragonii" informuje nas na swojej stronie internetowej organizacja o nazwie La Red Aragonesa de Desarrollo Rural, która ma na celu rozwój terenów wiejskich w Aragonii. Model rozwoju lokalnego w Unii Europejskiej wydaje się dość zbieżny z zamysłem budowy największego w Europie centrum zabawy i rozrywki.

Pustynny krajobraz Los Monegros (Estrella Esteve/Flickr)

Zanim zdecydowano się na miejscowość Los Monegros, konsorcjum rozważało inwestycję we francuskiej Valence oraz w samym Dubaju, jako potencjalnych lokalizacjach kompleksu, które już teraz porównywane jest do Las Vegas czy Macao. Obie lokalizacje zostały jednak odrzucone przez inwestorów jako nieodpowiednie.

Liczby przemawiające do wyobraźni

Do roku 2015 w ramach Projektu planowana jest budowa 32 kasyn, 70 hoteli, 232 restauracji, 500 sklepów, toru wyścigów konnych, pola golfowego oraz różnych parków rozrywki i muzeów.

Dzięki inwestycji ma powstać 65 tysięcy miejsc pracy. Koszt inwestycji szacuje się na 17 miliardów euro. Kwota ta jest podwojeniem wydatków przeznaczonych na organizację igrzysk olimpijskich w Barcelonie w 1992 roku. Wpływy z podatków w samym tylko regionie sięgnąć mają 677 milionów, a w skali całego kraju aż miliarda euro.

Rząd wspólnoty autonomicznej Aragonii i Alcaldías zarządzający terenami Los Monegros przyklaskuje inwestycji. Los Monegros (ImgDos/Flickr)Niewątpliwie brak informacji na temat powodów bezapelacyjnej decyzji dotyczącej ulokowania ogromnego kompleksu o powierzchni większej niż dwa tysiące hektarów na tych terenach oraz brak wystarczających zasobów wodnych czy źródeł energii, zapoczątkował debatę mieszkańców na temat zrównoważonego rozwoju.

Również przesadne wsparcie inwestycji przez administrację lokalną wywołało wśród mieszkańców podejrzenia korupcji. W ostatnich miesiącach powstało wiele dobrowolnych stowarzyszeń, które żądają lepszej komunikacji z decydentami oraz przygotowania rzeczowej oceny społecznych, środowiskowych oraz kulturalnych konsekwencji planowanej inwestycji. Szczególną krytykę władz lokalnych wywołała zmiana zapisów prawnych dotyczących gospodarki przestrzennej przegłosowana dla potrzeb projektu Gran Scala.

Niepewna inwestycja

Jak na razie nie są znane plany władz lokalnych w zakresie dostarczania wody i energii do kompleksu, który ma przyciągać 25 milionów turystów każdego roku. Niektórzy krytycy, tacy jak José Luis Martínez, nie ufają możliwościom konsorcjum ILD w zakresie realizacji tak poważnego przedsięwzięcia, gdyż ich zdaniem nie posiada ono niezbędnego kapitału i będzie zmuszone znaleźć prywatnych inwestorów.

Mieszanka rodzinnego centrum zabaw z kompleksem rozrywki dla dorosłych również nie brzmi przekonująco. Powstałaby hybryda, połączenie Las Vegas i Disney Landu...

Członkowie ruchu na rzecz powstrzymania budowy Gran Scala głoszą obawy dotyczące "pojawienia się w regionie firm połączonych z grupami przestępczymi, które zwęszyłyby swój interes w planowanej budowie kompleksu" podkreśla José Luís Martínez.

Kwestia ochrony środowiska

Od prawie dwudziestu lat rozważane jest założenie parku narodowego na terenach Los Monegros. W okolicy przepływają rzeki Ebro, Gallego i Circa, znajduje się tu również wiele słonych jezior i mokradeł tworzących ciekawy przyrodniczo obszar o jednym z najwyższych w Europie poziomów bioróżnorodności. Jednym z zagorzałych zwolenników powstania parku narodowego na tym terenie jest organizacja Ecologistas en Acción, największy przeciwnik projektu Gran Scala. Chesús Ferrer - rzecznik tej organizacji, potępia projekt budowy kompleksu jako niezgodny z europejskimi normami w zakresie ochrony środowiska naturalnego i z polityką przeciwko zmianom klimatycznym. Projekt zachęca do korzystania z transportu prywatnego, dodatkowo wymaga budowy elektrociepłowni, aby zaspokoić potrzeby energetyczne nowego miasta, co zdaniem Ferrera, znacząco wpłynie na wzrost emisji dwutlenku węgla.

Jeśli projekt Gran Scala dojdzie do skutku, ziści się czarny scenariusz, który przewiduje, że emisja dwutlenku węgla w nowopowstałym mieście wyniesie 6% w skali całego kraju.

Firmy zaangażowane w projekt Gran Scala

International Leisure Development (ILD) - konsorcjum promujące projekt Gran Scala, zostało powołane do życia 17 lipca 2007 w Londynie. Wśród akcjonariuszy jest 12 organizacji zlokalizowanych w Nikozji, Bejrucie, Luksemburgu, Barcelonie, St. Denis, Nottingham czy Brukseli, a także konglomerat Aristocrat Technologies - australijska firma, która należy do ścisłej światowej czołówki w dziedzinie dostarczania sprzętu do zabawy. Inne firmy reprezentowane w tym europejskim konsorcjum to: Casinos Groupe Tranchant, Art Build (sektor usług budowlanych), ULYS (kancelaria prawna), UFA (ubezpieczenia), Hot Games (automaty do gry), Havila (fundusz inwestycyjny), Europtima (telefonia komórkowa), ND Architects, Prodimi (fundusz inwestycyjny) oraz jedna firma hiszpańska: Riera & Carrenas Asociados (doradztwo biznesowe).

ILD zapewnia poprzez oświadczenia w prasie, że nawiązało współpracę z trzema firmami specjalizującymi się w budowie parków tematycznych, takimi jak Spyland, Acquantia czy SpacePort. Przedstawiciele konsorcjum zapewniają również, że prowadzone są bardzo zaawansowane negocjacje z liderem usług rozrywkowych w Europie - austriacką firmą Novomatic, która jest właścicielem kasyna w niemieckim Baden Baden.

Zobacz symulację budowli Gran Scala

Zdjęcia Los Monegros (imgDos)

Translated from Gran Scala y gran cara dura