Participate Translate Blank profile picture
Image for W Watykanie pije się więcej wina, niż gdziekolwiek indziej w europie

W Watykanie pije się więcej wina, niż gdziekolwiek indziej w europie

Published on

QUICKIES

Zo­bacz, a jakie pe­reł­ki na­tknę­li­śmy się pod­czas co­dzien­ne­go prze­glą­du prasy.

W Watykanie pije się więcej wina, niż gdziekolwiek indziej w europie

Wedug ostatnich statystyk the Wine Institute, mieszkańcy Stolicy Apostolskiej konsumują w ciągu roku średnio 74 litry (lub 105 butelek) wina. Dla porównania – to dwukrotnie więcej niż we Francji, czy we Włoszech. I to by wiele wyjaśniało.

Źródło: independent.co.uk

Nie zapomnij skąd jesteś, Angie

Angela Merkel miała niemałego pecha. Na niefortunnym zdjęciu zrobionym podczas wizyty kanclerz w Izraelu premier kraju Benjamin Netanyahu robi jej cień pod nosem i biedna Merkel wygląda zupełnie tak, jakby była spokrewniona z Hitlerem.

Źródło: france24.fr