Participate Translate Blank profile picture
Image for Video: cygańskie dzieci w Budapeszcie

Video: cygańskie dzieci w Budapeszcie

Published on

Około 700 000 Cyganów mieszka na Węgrzech. Przewodnicząca fundacji na rzecz cygańskich dzieci, Erzsébet Mohácsi, opisuje warunki w jakich żyje około 60 % z nich. Nasz "Video-wywiad" z Budapesztu.

Translated from Video : les enfants tziganes à Budapest

loading...