Participate Translate Blank profile picture
Image for Unijna polityka migracyjna: Włochy sam na sam z tunezyjskimi imigrantami

Unijna polityka migracyjna: Włochy sam na sam z tunezyjskimi imigrantami

Published on

Story by

euro topics

Translation by:

euro topics

Społeczeństwo

UE odparła zarzuty Włoch, które wytknęły jej brak pomocy w sytuacji, gdy kraj szturmują imigranci z Tunezji. Na włoską wyspę Lampedusa przedostało się już ponad 5 tys. uciekinierów. Zdaniem korespondentów wsparcie UE dla południowych krajów, będących celem imigrantów, jest zasadniczo zbyt małe. Prasa apeluje o wspólną politykę migracyjną w Europie.

„Der Standard” (Austria): Solidarność z Europą Południową

UE musi wykazać się większą solidarnością z państwami Europy Południowej, które przyjmują uchodźców, pisze lewicowo-liberalny dziennik Der Standard w kontekście napływu uchodźców z Tunezji na śródziemnomorską wyspę Lampedusa: "Fala uchodźców z Tunezji pokazuje, że dążenia wolnościowe nie ograniczają się do własnego kraju, lecz popychają ludzi do opuszczenia Afryki i udania się w kierunku Europy. Włochy, podobnie jak Hiszpania i Grecja, uskarżają się od lat, że inne państwa UE pozostawiają kraj sam sobie z problemem uchodźców. Sprawiedliwy podział obciążeń jest Europie potrzebny bardziej niż kiedykolwiek, ponieważ do tej pory kraje położone na południowych rubieżach Europy ponosiły - z powodów geograficznych, na które nie mają wpływu - ponadproporcjonalny ciężar. To problem europejskiej solidarności. Coraz bardziej palące jest także pytanie, co należałoby zaoferować tym państwom. Dotychczasowa unijna polityka sąsiedztwa czy też Unia na rzecz Regionu Morza Śródziemnego miały efekt placebo, zastępowały członkostwo. Odbywało się to przy świadomości, że kraje te nie spełniają podstawowych kryteriów akcesji." (Artykuł z 15/02/2011)

„La Stampa” (Włochy): UE brakuje polityki migracyjnej

Kanclerz Niemiec Angela Merkel odmówiła przyjęcia przez Niemcy tunezyjskich uchodźców z Lampedusy. To kolejny dowód na brak wspólnej polityki migracyjnej w ramach UE, ubolewa liberalny dziennik La Stapma: "Unijna polityka migracyjna istnieje tylko na papierze. Tak jak agencja Frontex, której zadaniem jest koordynowanie działań na granicach zewnętrznych państw UE. Unijne mechanizmy decyzyjne są powolne. W rzeczywistości to, co nazywa się wspólną polityką, jest zlepkiem ogólnych zasad, którymi powinny kierować się poszczególne państwa. ... Zasada subsydiarności jest typowa nie tylko dla polityki zagranicznej i bezpieczeństwa wewnętrznego. W ostatnich latach Rada Unii Europejskiej, w której zasiadają reprezentanci państw członkowskich, oraz Parlament Europejski w Strasburgu zwiększyły swoje kompetencje, podczas gdy Komisja Europejska słabnie w oczach." (Artykuł z 15/02/2011)

„Bild” (Niemcy): Pomoc dla Afryki Północnej jest niezbędna

W kontekście napływu uchodźców z Tunezji, z jakim zmaga się włoska wyspa Lampedusa, tabloid Bild wzywa Zachód do udzielenia wsparcia finansowego północnoafrykańskim państwom: "W obliczu upadania reżimów - a z pewnością przyjdzie czas na kolejne - Zachód powinien poczuwać się do odpowiedzialności. Musimy pomóc uchodźcom! Nakazuje nam to nie tylko ludzka przyzwoitość! Chodzi wszak o utrzymanie stabilności w regionie. Oczywiście, pomoc na miejscu będzie nas kosztować. Jednak każde odmówione dziś uchodźcom euro zwielokrotni się, gdy pewnego dnia problemy te nadciągną do nas. Świat skurczył się do tego stopnia, że nie sposób zamknąć się w domu z dala od wydarzeń." (Artykuł z 15/02/2011)

28 krajów - 300 tytułów - 1 przegląd prasowy. Przegląd  euro|topics prezentuje tematy poruszające Europę i odzwierciedlające jej pluralizm opinii, idei i nastrojów.

Fot. (cc)noborder network/flickr; Lampedusa (cc)google maps; Video (cc)euronews

Story by

Translated from Placebo Mittelmeerunion: Wegducker EU lässt Italien im Stich