Participate Translate Blank profile picture
Image for Unia Europejska: w ramkę włożyć

Unia Europejska: w ramkę włożyć

Published on

Translation by:

Default profile picture Aleksandra Sygiel

kulturaSpołeczeństwo

W paryskim centrum Wallonie-Bruxelles do 10 października oglądać można Unię Europejską jak malowaną...  okazja, która w obliczu wypowiedzenia wojny Komisji Europejskiej przez administrację Nicolasa Sarkozy'ego może się nie powtórzyć. Rysunkowe karykatury ukazują historię Unii, Od Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali po grecki kryzys. C’est la fôte à Bruxelles ('dzieje się w Brukseli').

Na dobry początek: - To może zaczniemy od węgla i stali?; - A nie od kawy?

9 maja 1950: Robert Schuman, francuski minister Spraw Zagranicznych proponuje utworzenie organizacji nadzorującej przemysł wydobywczy węgla i stali państw Europy. Traktat o założeniu Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali podpisuje w 1951 r. 6 państw europejskich (Francja, Włochy, RFN, Belgia, Holandia, Luksemburg). Postanowienia dokumentu wchodzą w życie 23 lipca 1952.

Kroll ©cwb

Unia ekonomiczna czy ideowa?

Partnerska umowa dotycząca surowców miała swoje drugie dno - zbliżenie Francji i Niemiec, dwóch wpływowych krajów europejskich, których stosunki po II WŚ były dalekie od sąsiedzkiej życzliwości. Normalizacja relacji między dwoma państwami była również gwarancją stabilności sytuacji politycznej w powojennej Europie.

Leffel ©cwb

Europa w dwóch wersjach

Mur Berlińki, symbol podziału Europy, upada w listopadzie 1989 r. 

Kazanevsky ©cwb

Europa bez granic

Strefa Schengen, zainaugurowana w 1985, daje początek paneuropejskiej mobilności.

Plantu ©cwb

W rybim oku

"Pomówmy o wspólnej polityce rybołówstwa". Od 1993, Islandia przestrzega regulacji unijnych w kwestiach kontroli wód, ich fauny i flory.

Hachfeld ©cwb

Strzał w...?

9 kwietnia 2003, Parlament Europejski zatwierdził przyjęcie do Unii 10 kolejnych państw: Estonii, Łotwy, Litwy, Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Słowenii, Cypru i Malty, rozszerzając Unię do 25 państw.

Iturria ©cwb

Francja szarżuje

29 maja 2005, 54,6 % Francuzów mówi "nie" Traktatowi Konstytucyjnemu UE.

Antonio ©cwb

To be or not to be...?

"Głosami większoci Parlament Europejski zdecydował, że istnieje".

Chappatte ©cwb

Kakofonia czy ukryta syntonia?

Podpisany w 2007, traktat lizboński wszedł w życie 1 grudnia 2009. Podczas gdy jedni widzieli potrzebę uszczegółowienia istniejących przepisów, inni chcieli ich uproszczenia. Ostatecznie skończyło się na traktacie "modyfikacyjnym".

Schneider ©cwb

Euro - orły i reszki

Wspólna waluta, szczególnie w czasie kryzysu ekonomicznego, ujawniła Europę o dwóch prędkościach.

Shrank ©cwb

Cerujemy?

Sześćdziesięciu lat wspólnej historii przeplatane było momentami napięcia. Grecki kryzys zagroził strefie euro.

Deligen ©cwb

Ząb, wcale nie złoty

Po 29 latach w Unii (przystąpienie w 1981), Grecja, dzięki swojej kreatywnej księgowości, okazała się jej najsłabszym ogniwem w czasach kryzysu ekonomicznego. 

Dessin de Bertrams ©cwb

Dieta europejska

Na początku 2010, kancelerz Niemiec, zaproponowała, by Grecja "mogła" wyjść ze strefy euro. Pomysł odbił się szerokim echem, ale nie rozbrzmiewał w eurosferze zbyt długo.

Burki ©cwb

Dobra ciotka Europa

W 2008 UE przekazała 150 miliardów dolarów na rzecz programów pomocy humanitarnej Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (Food and Agriculture Organization).

Hachfeld ©cwb

Euro-Obamania

Marzec 2009 : Barack Obama z wielką pompą odbył pierwszą oficjalną wizytę jako Prezydent Stanów Zjednoczonych na Starym Kontynencie.

Horsch ©cwb

Obecny duchem

Przewodniczący-duch Rady Europejskiej pisuje haiku. Herman Van Rompuy zaprezentował swoją twórczość dziennikarzom w czasie przemowy w 2009. Na razie niewiele więcej o nim wiemy...

Kroll ©cwb

Zjednoczona Europa

Wzmocnić się, utworzyć federację, rozszerzyć: Zjednoczona Europa jest ciągle w fazie konstrukcji, niektóre z jej obietnic, np. Europy socjalnej, wciąż pozostają niespełnione. Z drugiej strony pojawiają się nowe kwestie do rozwiązania: integracja Turcji jest tu dobrym przykładem.

Zlatkovsky ©cwb

Story by

Matthieu Amaré

Je viens du sud de la France. J'aime les traditions. Mon père a été traumatisé par Séville 82 contre les Allemands au foot. J'ai du mal avec les Anglais au rugby. J'adore le jambon-beurre. Je n'ai jamais fait Erasmus. Autant vous dire que c'était mal barré. Et pourtant, je suis rédacteur en chef du meilleur magazine sur l'Europe du monde.

Translated from L’Europe : ça cartoon !