Participate Translate Blank profile picture

UE nie spadła z nieba! 50 lat wspólnoty

Published on

Translation by:

Default profile picture anna koj

Od Traktatów Rzymskich do programu Erasmus. Najważniejsze momenty 50-letniej historii Unii.

Founding fathers (Copyright Médiatèque de la Fondation Jean Monnet poru l’Europe, Lusanne)"Europa nie spadnie nam z nieba" zwracał uwagę Altiero Spinelli, którego setną rocznicę urodzin obchodzimy w tym roku. Faktycznie, Unia Europejska jest owocem codziennej pracy wielu osób, znanych i nie, które, dzień po dniu, pracowały nad jej budową. Przyjrzyjmy się teraz dziesięciu najważniejszym etapom jej historii.

1950. Europa węgla i stali

Odtworzenie "faktycznej solidarności" między niedawnymi wrogami poprzez współpracę przy produkcji surowców, które produkowano jeszcze przed wojną. To główna idea utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, zaproponowana przez Ministra Spraw Zagranicznych Francji, Roberta Schumana (na zdjęcia w środku) 9 maja 1950 roku dzięki pomysłowi swojej "prawej ręki" Jean'a Monnet (po lewej). Rozejm francusko-niemiecki i pokój w Europie biorą swój początek właśnie tutaj.

25th March 1957: the Treaties of Rome (Credit © European Community, 2007)Fot.: Médiatique de la Fondation Jean Monnet pour l’Europe, Lausanne

1957. Początki EWG w Rzymie...

Po niepowodzeniu, w 1954 roku, Europejskiej Wspólnoty Obronnej, która miała stworzyć europejskie wojsko i rząd, 25 marca, trzy lata później zostały podpisane Traktaty Rzymskie: jeden dotyczący Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i drugi o Europejskiej Wspólnocie Energii Atomowej (który pozostanie tylko na papierze). Utworzenie instytucji ponadnarodowych dla osiągnięcia wspólnych celów to rozwiązanie zdecydowanie rewolucyjne.

Fot.: KE

People against customs 2/12/85 (Credit © European Community, 2007)

Granice zostaną zniesione dopiero za jakiś czas...

De Gaulle blocs Europe(Foto Rustman/Flickr)Demonstranci domagają się zniesienia opłat celnych. Unia celna zostanie wprowadzona w 1968 roku, a do wspólnego rynku dojedziemy dopiero w 1993. Integracja ekonomiczna jest najważniejszym polem działania Unii Europejskiej.

1965. De Gaulle blokuje Europę

30 czerwca 1965 roku De Gaulle rozpoczyna politykę "pustego krzesła": Francja, na znak protestu, nie uczestniczy już w posiedzeniach europejskich. W obronie rolniczych interesów Francji przeciwstawia się zasadzie głosowania poprzez większość w imieniu "Europy narodów". Sytuacja zostaje rozwiązana 29 stycznia 1966 poprzez kompromis luksemburski, który wprowadza prawo weta w sprawach uznawanych za zasadnicze.

Fot.: Rustman/Flickr

First european Parliament elections (Foto Rustman/Flickr)

1979. Parlament wybrany

20 lipca 1979 roku Francuzka Simone Veil, znana w ojczyźnie z liberalizacji prawa aborcyjnego, zostaje pierwszą przewodniczącą Parlamentu Europejskiego wybranego w powszechnym głosowaniu. Władza zostaje ograniczona, ale z dyplomatycznego punktu widzenia Europa zaczyna być demokratyczna.

Fot.: UE

Erasmus program:afterhour in Belin(Photo: Lasse Jansen)

1987. Rusza Erasmus!

Podczas gdy polityka Europejska nabiera kolorów pod przewodnictwem Komisji rządzonej przez Jacques'a Delors, pojawia się także program wymian uniwersyteckich. Do dziś ponad milion studentów, mogło dzięki niemu studiować w innym państwie europejskim. Na zdjęciu studenci Erasmusa w Berlinie.

Fot.: Lasse Jansen

600 kilometer long human chain across the three Baltic States (courtesy of the Baltic Assembly)

1989. Żelazna kurtyna drży...

W latach 80. wzrasta opozycja w bloku komunistycznym. Strajki "Solidarności" rozpoczęły fale protestów, która zalała całą Europę. Na zdjęciu część długiego na ponad 600 km łańcucha ludzkiego, który połączył Łotwę, Litwę i Estonię 23 sierpnia 1989 roku, w proteście przeciw okupacji sowieckiej.

Zobacz film video

Za uprzejmą zgodą Baltic Assembly

9 November 1989 Collapse of the Berlin wall (Gavin Stewart/Flickr)

...a potem upada

9 listopada upada Mur Berliński, ostatni symbol podzielonej Europy. Berlińczycy ze wschodniej części miasta przechodzą bez przeszkód na drugą stronę. Symbol żelaznej kurtyny, który sztucznie rozdzielał Europę przechodzi do historii. Będzie potrzeba jednak 15 lat, aby 10 krajów, byłych członków bloku komunistycznego, stało się, między 2004, a 2007, członkami UE.

Fot.: Gavin Stewart/Flikr

Freedom of movement: Schengen (© European Parliament, 2007)

1995. Żegnajcie paszporty!

W obrębie strefy Schengen obywatele Unii mogą się przemieszczać z pełną swobodą. Wolny przepływ osób, towarów, pieniędzy i usług są podstawą wspólnego rynku.

Fot.: Parlament Europejski

1st January 2002, Euro jump in the wallet: In the 70s the European federalist movement mint a coin, call Euro.(courtesy of Jacopo di Cocco, private archieve)

2002. Europa w portfelach

Ustanowione Traktatem z Maastricht w 1992, 1 stycznia dziesięć lat później, Euro staje się rzeczywistością i jest dzisiaj monetą obowiązującą w trzynastu z dwudziestu siedmiu krajów Unii. Na zdjęciu ciekawostka: Euro wybite w 1972 roku w Bolonii przez Federalistyczny Ruch Europejski.

Za uprzejmą zgodą Jacopo di Cocco, prywatne archiwum

The French Non (Thonioz/Flickr)onioz

2005. Nie dla Konstytucji Europejskiej

Współczesną historię Unii Europejskiej naznaczyło francuskie i holenderskie "NIE" dla Traktatu, który wprowadza Konstytucję Europejską. Niektóre kraje, mimo wszystko, ratyfikowały traktat, jednak przyszłość (zarówno traktatu konstytucyjnego, jak i samej Unii) pozostaje niepewna.

Fot.: Thonioz/Flickr

Translated from «L’Ue? Non cade dal cielo». Ecco le foto di famiglia