Participate Translate Blank profile picture
Image for Turcja odwraca się od Europy

Turcja odwraca się od Europy

Published on

Story by

euro topics

Translation by:

euro topics

Polityka

Izraelska akcja zbrojna na Morzu Śródziemnym przeciw konwojowi z pomocą międzynarodową spotkała się z ostrą krytyką Turcji. Zdaniem europejskiej prasy u podstaw reakcji Turcji leży podwójna moralność. Komentatorzy obawiają się, że kraj odwróci się od Europy i Zachodu.

"Lietuvos Rytas" (Litwa)

"U podstaw tureckich wypowiedzi na temat ataku Izraela na konwój statków na Morzu Śródziemnym leży podwójna moralność, krytykuje dziennik Lietuvos Rytas: "Czy Ankara ma prawo, by określać Izraelczyków mianem piratów i bandytów? Dlaczego Turcja i UE nie nazywają tak Egiptu, który także prowadzi blokadę militarną Strefy Gazy? A jak określić wojnę, jaką prowadzi Turcja przeciwko swoim kurdyjskim obywatelom dążącym do autonomii? W tym trwającym wiele dekad konflikcie życie straciło już 40 tys. ludzi. A jak nazwać kategoryczny sprzeciw Turcji wobec uznania zbrodni na narodzie armeńskim za zbrodnię przeciwko ludzkości? Tak, przywódcy Izraela zachowali się w sposób haniebny i to podlega krytyce. … Jednak kwestionowanie prawa Izraela do obrony własnego państwa i jego legitymacji tak, jak uczynił to turecki minister spraw zagranicznych, to zwykła hipokryzja i podwójna moralność".

więcej na oficjalnej stronie "Lietuvos Rytas"

"La Stampa" (Włochy)

"Turcja coraz bardziej oddala się od Zachodu, przyczyniając się od geopolitycznego przesunięcia sił w ramach sojuszu transatlantyckiego, pisze liberalny dziennik La Stampa: "Po niemal 60 latach gospodarczego, politycznego, a także wojskowego sojuszu stosunki między Izraelem a Turcją uległy dramatycznemu pogorszeniu. Mamy tu jednak do czynienia nie z początkiem, lecz z punktem kulminacyjnym utrzymującego się od dłuższego czasu negatywnego zwrotu w stosunkach Ankary nie tylko z sąsiednim Izraelem, lecz z całym Zachodem. Tragedia na międzynarodowych wodach to niebagatelne przesunięcie sił i geopolityczny przewrót, to dryfowanie 80-milionowego kraju, który ... przez dziesięciolecia był bastionem NATO, w kierunku przeciwnym do obranego przez Sojusz Północnoatlantycki. ... Stoimy w obliczu głębokiego kryzysu ongiś solidnych i owocnych stosunków Turcji z Zachodem". 

więcej na oficjalnej stronie "La Stampa"

L'armée israélienne a fait 9 morts et plus de 40 blessés parmi les individus présents à bord

"ABC" (Hiszpania)

Turcja postępuje wbrew interesom Europy i musi zdawać sobie sprawę z rozwoju wydarzeń w przyszłości, pisze konserwatywny dziennik ABC w kontekście wsparcia konwoju z pomocą dla Strefy Gazy i roli mediatora, jaką pełni Turcja w konflikcie z Iranem: "Oczywiście Turcja jest dużym państwem, które w przeszłości było imperium, o czym nie wolno zapominać. Jako suwerenny naród Turcy mogą sami wybierać priorytety polityki zagranicznej. Jednak jako kandydat do wejścia do rodziny europejskiej kraj ten nie może zapominać, że istnieją wartości i interesy, których nie powinien ignorować. Jeśli celem Turcji jest osiągnięcie w regionie pozycji mocarstwa kontynuującego osmańskie tradycje, to kraj ten musi się zdecydować którą z dróg chce podążać - drogą ku Europie czy drogą ku przeszłości." (02/06/2010)

więcej na oficjalnej stronie "ABC"

Zdj.: Jedynka ©practicalowl; tekst ©freegazaorg/dzięki uprzejmości Flickr

Story by

Translated from La Turquie solo contre Israël : Et l'Europe dans tout ça ?