Participate Translate Blank profile picture

Trzecia edycja États Généraux de l’Europe (Form Europejskie) będzie miała miejsce 17.04.2010, w Strasbourgu

Published on

Story by

Jean Anot

inside cafébabel

Po doświadczeniach z Lille i Lyonu, to Strasbourg będzie miastem goszczącym tegoroczną edycję États Généraux de l’Europe (EGE), europejskiego forum społeczeństwa obywatelskiego organizowanego konsekwentnie już od trzech lat. Organizatorzy spodziewają się od 3 do 4 tysięcy osób chętnych wziąć aktywny udział w tym niezwykłym wydarzeniu.

Uczestnicy będą mogli zabrać głos w dyskusji na temat Europy, przyjrzeć się jej różnorodności i aktualnej kondycji. W tym roku, z okazji przypadającej 60-tej rocznicy ogłoszenia Deklaracji Schumana, gościem specjalnym Konferencji będzie Republika Federalna Niemiec, a całość debaty będzie koncentrowała się wokół tematu przewodniego : „Odpowiedzialność Europejczyków”.

logo_EGE.jpg

W dobie głębokich przemian na arenie międzynarodowej, spowolnienia gospodarczego zagrażającego równowadze naszych społeczeństw, a także rosnących wyzwań ze strony środowiska naturalnego, cel Konferencji jakim jest wzmocnienie świadomości europejskiej jest niezwykle aktualny. W ramach 18 grup roboczych oraz 2 sesji plenarnych poruszane będą między innymi następujące kwestie: Europa gospodarcza i społeczna, zatrudnienie, wartości i kultura europejska, bezpieczeństwo i energia europejska, służba publiczna oraz miejsce Europy na świecie. Celem spotkania jest wypracowanie propozycji rozwiązań, działań, które zostaną następnie przesłane przedstawicielom instytucji europejskich oraz rządów narodowych. Innymi słowy : umożliwienie europejskim inicjatywom obywatelskim ujrzenia światła dziennego.

W tegorocznej edycji États Généraux de l’Europe udział weźmie ponad 100 osobistości: Georges Berthoin, były Szef Gabinetu Jean’a Monnet’a, Jacques Delors, były Przewodniczący Komisji Europejskiej, Założyciel stowarzyszenia Notre Europe (Nasza Europa), Isabelle Durant, Wice-przewodnicząca Parlamentu Europejskiego, Heinz Fenrich, Mer miasta Karlsruhe, Sylvie Goulard, Eurodeputowana, przewodnicząca Mouvement Européen-France, Lukas Macek, Dyrektor Katedry Europy Środkowej i Wschodniej Instytutu Sciences Po, Guillaume Klossa, Przewodniczący Stowarzyszenia Europa Nova i pomysłodawca EGE, Tommaso Padoa-Schioppa, były włoski Minister Ekonomii i Finansów, Przewodniczący Notre Europe, Roland Ries, Mer miasta Strasbourg, Mario Sépi, Przewodniczący Europejskiego Komitetu Ekonomicznego i Społecznego, Catherine Trautmann, Eurodeputowana, Vaira Vike Freiberga, Wice-przewodnicząca Grupy refleksji nad przyszłością Europy, była prezydent Litwy. W najbliższym czasie oczekiwane jest potwierdzenie przyjęcia zaproszenia przez José Manuel’a Barroso, Przewodniczącego Komisji Europejskiej, Louis’a Gallois, Przewodniczącego Europejskiego Koncernu Lotniczo-Rakietowego i Obronnego (EADS) oraz Lecha Wałęsy, Założyciela „Solidarności” i byłego Prezydenta Rzeczpospolitej Polski.

Uczestnicy będą mogli odkryć kawiarenkę literacką, wioskę europejską, różnorodne ekspozycje, projekcje filmów, jak również uczestniczyć w symulacjach obrad Parlamentu Europejskiego, konkursie „slam” i warsztatach rysunku. Przewidziane są również konkursy dla dzieci i konkurencje sportowe.

États Généraux de l’Europe są organizowane już od 2007 roku przez trzy stowarzyszenia : Europanova, Mouvement Européen-France oraz Notre Europe, przy współudziale ponad 100 partnerów (stowarzyszeń, ONG, think-tanków, przedsiębiorstw, syndykatów oraz mediów). Możliwość zgłoszenia swego udziału w trzeciej edycji États Généraux de l’Europe, jak również wszelkie informacje na temat wydarzenia dostępne są na oficjalnej stronie : www.etatsgeneraux-europe.eu.

Story by