Participate Translate Blank profile picture

Transaktualne Wszystko - wystawa

Published on

transaktualneOtwarcie wystawy: piątek, 7 marca, godz. 19.00, Galeria Wejście Wystawa czynna do 4.04.08

Czy w sztuce WSZYSTKO już było? Czy w sztuce współczesnej WSZYSTKO jest możliwe? Wystawa "Transaktualne Wszystko" łączy różne konwencje i elementy należące do odmiennych dziedzin w tak paradoksalną całość, że określenie kolaż (collage) jest tu niewystarczające i trzeba sięgnąć po nazwę brikolaż (bricolage), mającą w swym francuskim źródłosłowie improwizowane montowanie urządzeń nierespektujące uznanych reguł inżynierskich. Więcej informacji na stronie organizatora.