Participate Translate Blank profile picture
Image for Terroryzm - wszyscy jesteśmy Duńczykami

Terroryzm - wszyscy jesteśmy Duńczykami

Published on

Story by

euro topics

Translation by:

Marika Sendecka

Polityka

W poniedziałek policja aresztowała dwóch domniemanych wspólników sprawcy zamachu w Kopenhadze. Dwudziestodwulatek zastrzelił uczestnika sobotniej debaty o islamie i wolności słowa oraz ochroniarza czuwającego przed synagogą. Niektórzy komentują, że Europa może rozwijać swoje wartości tylko pod ochroną policji, inni wzywają do zaprzestania ofensywnej krytyki islamu.

taz: Dalej prowadzić dyskusję - w razie potrzeby pod ochroną policji (Niemcy)

Po zamachach w Brukseli, Paryżu i Kopenhadze, Europa musi się oswoić z myslą, że na kontynencie mieszkają radykalni muzłumanie, którzy sięgają po broń, twierdzi lewicowy niemiecki dziennik taz: „To narusza podstawowe założenia wolnego wyrażania poglądów i pokojowego współżycia różnych kultur i religii. Zamachowiec z Kopenhagi osiągnął swój cel. Jego czyn musi nas wszystkich zaboleć. To może delikatnie powiedziane, że Europa nie da się zastraszyć temu terroryzmowi, ale tak jest. Terroryści wygrają nie wtedy, kiedy policja będzie musiała ochraniać przed idiotami każde spotkanie Żydów i każdą dyskusję o wolności słowa, tylko wtedy, kiedy Żydzi opuszczą Europę i przestaną odbywać się spotkania dyskusyjne. Do ochrony policyjnej możemy się przyzwyczaić, ale nie możemy pozwolić, żeby terroryzm dyktował nam, jak mamy żyć". (16.02.2015)

Sme: Zachód powinien stonować  krytykę religii (Słowacja)

Akt terroru, który miał miejsce w Kopenhadze podsyci nienawiść między dwiema religiami, obawia się liberalny dziennik Sme i wymaga od Zachodu taktu w obchodzeniu się z islamem: „Nasuwa się pytanie, czy sami jesteśmy wystarczająco tolerancyjni wobec innych religii i ich podstawowych wartości. Jedną z istotnych różnic między Zachodem a islamem jest skala wpływu religii na nasze codzienne życie, zakres, w jakim religia ogranicza naszą wolność. W Koranie to Allah określa, jaki język jest dopuszczalny. Na zachodzie wolność słowa jest jednym z podstawowych praw człowieka. Choć teoretycznie obie zasady są ze sobą totalnie sprzeczne, w praktyce wypracowaliśmy formę współżycia. Problemy pojawiają się zawsze wtedy, kiedy ekstremiści, po obu stronach, zdobywają przewagę [...] W obliczu zagrożenia planety musimy działać wspólnie. Powinniśmy wystrzegać się rozpowszechniania naszych wartości tam, gdzie może to zbeszczecić wartości innych". (16.02.2015)

Kawiarnia w Kopenhadze krótko po sobotnim zamachu

De Morgen: Dania wzorowo obchodzi się z terroryzmem (Belgia)

Dania, wstrząśnięta zamachami o prawdopodobnie islamofobicznym podłożu, może służyć za wzrór tego, jak powinno sie obchodzić z radykałami, uważa belgijski lewicowy dziennik De Morgen: „Dania jest jedynym państwem na świecie, które rozpoczęło kampanię namawiania swoich dżihadystów do powrotu. Celem jest reintegracja i trzymanie ich z dala od więzień. Brzmi to delikatnie i naiwnie, ale kiedy pomyślimy, że więzienia mogą być wylęgarniami radykalizmu, nie jawi się to już jako zły pomysł. Jakkolwiek by nie było, w przypadku działań antyterrorystycznych mądrze jest odnieść się do realnego zagrożenia i nie dać się ponieść implusom czy wynikom sondaży. [...] Skoro eksperci mówią, że niektórych wracających z Syrii dżihadystów należałoby traktować bardziej jak dzieci-żołnierzy niż jak ciężkich przestępców, nie ma specjalnie sensu, żebyśmy domagali się represji". (16.02.2015)

Jyllands-Posten: Europa sama sprowadziła do siebie terrorystów (Dania)

Według prawicowo-liberalnego duńskiego dziennika Jyllands-Posten imigracja muzłumanów jest przyczyną zamachów w Kopenhadze: „Wielu z obecnie aktywnych polityków jest odpowiedzialnych za masową imigrację ze Środkowego i Bliskiego Wschodu [...] Często mówi się, że podejrzani muzłumanie urodzili się w Europie i są Europejczykami. I to jest właśnie sedno sprawy: pomimo, że mają oni obywatelstwa europejskie, tu się urodzli i dorastali, to pod względem kultury i wartości nigdy do Europy nie dotarli. Ponurą konsekwencją imigracji są ataki na społeczność, która zaoferowała muzłumanom schornienie. Ten trend jest nieodwracalny. Odpowiedzialność jest ciężka i spoczywa na obecnej generacji polityków". (16.02.2015)

28 Państw - 300 mediów - 1 przegląd prasy. euro|topics prezentuje tematy dotyczące Europy, ukazując  różnorodne poglądy, idee i nastroje.

Story by

Translated from Wieder Terror: Wir sind Kopenhagen