Participate Translate Blank profile picture

Tata czy mama?

Published on

Translation by:

Natalia Sosin

Tradycyjnie, nasze kraje i języki były przedstawiane jako personifikacje rodziców. Ale które z rodziców co symbolizuje? W większości krajów język odwołuje się do matki. We Francji jako langue maternelle, w Niemczech Muttersprache, a w Hiszpanii lengua maternal. Całkiem inaczej niż w Polsce gdzie mamy język ojczysty. Generalizując, ojcowie mają odpowiadać za kraj. Holendrzy nazywają ojczyznę Vaderland, Czesi Otcina. Tak samo słowo patriotyzm pochodzi od łacińskiego pater, czyli ojciec. Jedynie Anglicy pozostają przy określeniu homeland, w wolnym tłumaczeniu "kraj-dom", natomiast Włosi i Francuzi pogodzili to co matczyne i ojcowskie w określeniach madre patria i mère patrie.

Translated from Père ou mère ?