Participate Translate Blank profile picture

Vox Pop

Pokolenie młodych Europejczyków nie przebiera w słowach, zwłaszcza w kwestii wyborów europejskich 2014. Vox pop w formie krótkich filmów z europejskich stolic.