Participate Translate Blank profile picture

Mapa tygodnia

Mapa Europy ma więcej deklinacji, niż moglibyście przypuszczać. Jednym z przypadków może być konsumpcja piwa, innym popularne nazwiska. Wszystko to, by lepiej poznać Stary dobry Kontynent.