Participate Translate Blank profile picture

EU in Motion

5 miast i 5 edycji specjalnych projektu „EU in Motion”. Naszym celem będzie przedstawić Wam społeczny i polityczny pejzaż Europy w dzień po wyborach do Parlamentu Europejskiego. Jaka jest dziś sytuacja bezrobotnych na Starym Kontynencie? Czy Europejczycy mogą liczyć na dostateczną opiekę socjalną? I – po prostu – czy czują się dobrze w Europie?