Participate Translate Blank profile picture

BRUNCH

"Brunch" jest ekspresyjnym opisem spotkania, oddającym nie tylko dokonania i poglądy rozmówcy, ale także jego osobowość wyrażoną gestem, intelekt i duchowość. To pełnowymiarowy artykuł, wykraczający poza surową formę klasycznego wywiadu.