Participate Translate Blank profile picture
Image for Strefa euro kontra widmo recesji

Strefa euro kontra widmo recesji

Published on

Polityka

13 listopada Niemcy, jako kolejny kraj po Włoszech poinformował o spadku swojego PKB. To pierwszy taki przypadek od zjednoczenia kraju w 1990 roku.

Według ostatnich wyników badań Eurostatu w trzecim kwartale 2008 roku wzrost gospodarczy zmalał o 0,2%. Jest to drugi kwartał z rzędu, w którym zaobserwowano to zjawisko (pierwszy to kwiecień – czerwiec), co oznacza recesję. Dla porównania: w trzecim kwartale ubiegłego roku strefa euro zarejestrowała wzrost o wysokości 0,7%, podczas gdy PKB krajów Unii wzrosło o 0,8%.

Translated from La eurozona entra en recesión por primera vez en su historia