Participate Translate Blank profile picture
Image for Sarkozy zamierza zablokować poprawkę „Bono”

Sarkozy zamierza zablokować poprawkę „Bono”

Published on

Translation by:

Default profile picture Ola Bigda

Zagrożony projekt to poprawka do wytycznych dotyczących pobierania treści z Internetu, którą Parlament Europejski przyjął by chronić użytkowników sieci.

Ciąg dalszy piractwa w Internecie

27 listopada br. przewodniczący Rady Europy, Nicolas Sarkozy, ma zamiar zablokować poprawkę nr 138, określaną jako poprawkę Bono, z powodu nazwiska Guya Bono, socjalistycznego eurodeputowanego. Poprawka odnosi się do wytycznych UE dotyczących pobierania treści z Internetu i zabrania władzom przeciwdziałającym praktykowaniu piractwa w Internecie nakładania jakichkolwiek sankcji bez wyroku sądowego. Zdaniem prezydenta Sarkozy’ego, poprawka Bono w znacząco wpłynie na zahamowanie procesu efektywnego przeciwdziałania procederowi bezprawnego pobierania materiałów z sieci. Dlatego Sarkozy zamierza rozmawiać osobiście ze wszystkimi z ministrów, którzy brać będą udział w radzie w dniu 27 listopada. Prezydent chce przekonać ministrów do pomysłu zablokowania poprawki, nawet wbrew opinii Parlamentu Europejskiego. Do tego potrzebuje jednomyślności Rady. Choć kraje skandynawskie okazują się najbardziej niechętne stanowisku Sarkozy’ego, to wystarczy, że wstrzymają się od głosu by przewodniczący osiągnął swój cel. Jednak konsultacje z członkami Fundacji dla Wolnej Infrastruktury Informacyjnej wykazują, że nawet w przypadku zablokowania poprawki Bono, same wytyczne europejskie okazują się już przestarzałe gdyż ogólnie wiadomo, że dostępne są już oprogramowania umożliwiające skuteczne omijanie antypirackich kontroli.

Blue Card

(Houltmac/flickr)Również w listopadzie, dokładnie 19-go Parlament Europejski głosuje też nad projektem tzw. Blue Card, czyli Niebieskiej Karty, która miałaby umożliwiać wykwalifikowanym imigrantom podejmowanie legalnej pracy na terenie krajów Unii Europejskiej. Ewa Klamt, eurodeputowana Europejskiej Partii Ludowej proponuje przyznawanie zezwolenia na pobyt w UE do 5 lat. Dodatkowo po 2 latach od przybycia do danego kraju europejskiego istniałaby możliwość podjęcia pracy w innym państwie członkowskim UE, pod warunkiem, że ewentualna pensja stanowiłaby 1,7 średniego dochodu mieszkańców tego regionu. Ze strony Zjednoczonej Lewicy słychać jednak głosy krytyki, podkreślające, że wyznaczone kryteria ograniczają grupę przyszłych posiadaczy Karty do elitarnych grup zawodowych a na dodatek przyczynią się do drenażu mózgów w krajach rozwijających się. Z kolei Zieloni oceniają wyznaczone kryteria jako zbyt restrykcyjne. Inspiracją dla europejskiej Blue Card była amerykańska Zielona Karta, a jej głównym celem ma być polepszenie sytuacji Unii Europejskiej w konkurowaniu z USA i Kanadą na polu pozyskiwania i przyciągania naukowców oraz wysoko wykwalifikowanych pracowników.

Owoce bogate w witaminy

(The Wandering Angel/flickr)Ocenia się, że 18 listopada Parlament, zdecydowaną większością głosów, przyjmie projekt zwiększenia z 90 do 500 milionów europejski program dystrybucji owoców i warzyw w szkołach. Zmiana wejdzie w życie w roku szkolnym 2009/2010 i ma na celu promocję wśród uczniów zdrowej diety od najmłodszych lat. Jednak nieoficjalnie komentuje się, że w dobie powszechnego kryzysu ekonomicznego konieczne jest wsparcie rodzin najbardziej dotkniętych efektami spowolnienia gospodarczego w celu zapewnieniu dzieciom odpowiedniej diety.

Translated from Sarkozy quiere matar la enmienda Bono