Participate Translate Blank profile picture
Image for Równość płci? 69% członków Parlamentu Europejskiego i 63% komisarzy to mężczyźni

Równość płci? 69% członków Parlamentu Europejskiego i 63% komisarzy to mężczyźni

Published on

Po wyborach w czerwcu 2009 r. Europa będzie pozować do nowego portretu rodzinnego. Czy będzie na nim tyle samo kobiet co mężczyzn? Aby zwiększyć świadomość, Europejskie Lobby Kobiece przedstawia „Kampanię 50/50”

69% członków Parlamentu Europejskiego i 63% komisarzy to mężczyźni. Kobiety nie są wystarczająco reprezentowane w organach decyzyjnych UE. To poważna przeszkoda dla unijnej demokracji. Brak równej reprezentacji płci podważa wszelkie zabiegi mające na celu wspieranie bardziej inkluzywnej i uczestniczącej demokracji. Wszyscy Europejczycy, zarówno kobiety jak i mężczyźni, muszą być reprezentowani przy podejmowaniu decyzji, które mają wpływ na ich życie. Dlatego tutaj wkracza Europejskie Lobby Kobiece (ELK) z Kampanią 50/50.

Kto może zmienić istniejącą sytuację?

Wyborcy, krajowe partie polityczne, europejskie rządy i ci, którzy podejmują decyzje na najwyższym szczeblu muszą działać by portret Europy w 2009 r. był bardziej wyrównany pod względem płci. Czemu partie polityczne? To one decydują o tym, kto znajduje się na listach wyborczych. Czemu rządy? To one wybierają członków Komisji Europejskiej i innych wysokich organów unijnych. Owszem, istnieje ogólna zgoda na posiadanie przez kobiety prawa do równego uczestnictwa w życiu politycznym. Jednak musi ono zmienić się w równą reprezentację kobiet w organach decyzyjnych Unii. Partie polityczne i rządy muszą zobowiązać się do odwrócenia obecnej tendencji.

Chcesz działać? Dołącz do "Kampanii 50/50"

kampania 50/50Mobilizacja umieści zagadnienia dotyczące równości płci, solidarności, zrównoważonego i społecznego rozwoju wyżej w europejskiej polityce. „Audyt płci” będzie oceniał zaangażowanie partii w równouprawnienie pod względem obecności kobiet na listach wyborczych oraz treści programów politycznych.

Kto wspiera kampanię?

W tej chwili ponad 200 osobistości z całej Europy popiera Kampanię. Są to między innymi przewodniczący i wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej José Manuel Barroso i Margot Wallström, noblista Orhan Pamuk, słoweński prezydent Danilo Türk, belgijski premier Herman Van Rompuy, irlandzka prezydent Mary Robinson oraz była przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Simone Veil.

Podsumowując, czym jest Europejskie Lobby Kobiece?

ELK jest największą organizacją pozarządową kobiet w Unii Europejskiej. Reprezentuje ponad 2000 bezpośrednich organizacji członkowskich w 30 krajach Europy. Działa na poziomie krajowym i europejskim. Jej główny cel to walka o równość między kobietami a mężczyznami, mająca zapewnić integrację pojęcia równości płciowej we wszystkie polityki UE.

Translated from Gender equality: smile, 69% of European parliament and 63% of EU commissioners are men