Participate Translate Blank profile picture

PLAYLISTA TYGODNIA

Published on

Translation by:

Joanna Mirek

inside cafébabelLifestyle

"Pró­bo­wa­łem żyć w praw­dzi­wym świe­cie, próbowałem po­rzu­cić moją sko­ru­pę, ale nuda ogarnęła mnie, zanim jesz­cze za­czą­łem" - śpiewa Mor­ris­sey w piosence "Shoplifters Of the World Unite".

Przed Wami playlista tygodnia nie­miec­kiej re­dak­cji Ca­fe­ba­bel - kawałki spokojne i mniej spokojne. Miłego słuchania!

3. W tle teledysku - port Hamburga.

2. Praw­dzi­we, czy nie­praw­dzi­we?

1. O tym, że mi­łość i nie­na­wiść dzie­li czasem przepaść... 

Translated from Sound der Woche