Participate Translate Blank profile picture
Image for Pizza Punk: walka z gentryfikacjią Wiednia

Pizza Punk: walka z gentryfikacjią Wiednia

Published on

LifestyleEU-topia Time to VoteEU-topia w Wiedniu

Podobnie, jak inne europejskie miasta, Wiedeń dotknęła plaga gentryfikacji. Lokatorzy o skromnych dochodach są eksmitowani ze swoich mieszkań, by mogła się do nich wprowadzić burżuazja. Tym samym zmienia się wygląd miasta. Na reakcję na te zmiany nie trzeba było długo czekać: odbija się ona echem spod numeru dwunastego na Mühlfeldgasse. Witamy w Pizzerii Anarchii.

Jeden z domów w drugiej dzielnicy Wiednia od miesięcy jest niemym świadkiem zadziwiających zdarzeń - od sabotażu po groźby i zastraszanie. Właściciele nie pogardzą żadnym środkiem, który wypłoszyłby z mieszkań obecnych lokatorów i dałby im możliwość wynajęcia ich ponownie za niebotyczny czynsz. W tym celu właściciele posunęli się nawet do tego, że poprosili grupę punków, by zechcieli przez ponad rok squatować w ich nieruchomościach w nadziei, że niechciane towarzystwo zmusi mieszkańców do zmiany lokum.

Jednak niedługo przed godziną zero wydarzenia nieoczekiwanie obrały nowy tor. Grupa punków postanowiła zostać i bronić Nady – ostatniej lokatorki, która chciała pozostać w swoim mieszkaniu i zdemaskować balansujące na granicy legalności praktyki zastosowane przez właścicieli, aby pozbyć się jej z budynku. Dzięki temu wydarzeniu numer dwunasty na Mühlfeldgasse na trzy lata stał się symbolem wiedeńskiej solidarności. Kolektyw przyjął nazwę Pizzeria Anarchia – od pieca do pieczenia pizzy, który był ogólnie dostępnym dobrem. Nieproszeni lokatorzy zostali ostatecznie wyrzuceni z posiadłości w lipcu 2014 roku przez 1 700 policjantów.

Celia i Milt byli członkami kolektywu Pizzeria Anarchia. Specjalnie dla Cafébabel wracają do czasów, które spędzili przy Mühlfeldgasse 12. Jak twierdzą ten okres wiele zmienił w ich życiu. 

Pizza Punk - Antoine Le Lay, 2014. 

TEN RE­POR­TAŻ JEST CZĘ­ŚCIĄ EDY­CJI PRO­JEK­TU „EU­TO­PIA: TIME TO VOTE”. PRO­JEKT JEST WSPÓŁ­FI­NAN­SO­WA­NY PRZEZ KO­MI­SJĘ EU­RO­PEJ­SKĄ, MI­NI­STER­STWO SPRAW ZA­GRA­NICZ­NYCH FRAN­CJI, FUN­DA­CJĘ HIP­POCRÈNE, FUN­DA­CJĘ CHAR­LE­SA LE­OPOL­DA MAY­ERA ORAZ FUN­DA­CJĘ EVENS.

Translated from Pizza Punk : quand Vienne lutte contre la gentrification