Participate Translate Blank profile picture

Patrząc w przyszłość

Published on

W dniach 8 - 11 marca w Madrycie odbędzie się Międzynarodowy Szczyt na temat Demokracji, Terroryzmu i Bezpieczeństwa, mający na celu ocenę sytuacji w Europie. Jakie będzie jego znaczenie dla naszej przyszłości?

W tym roku minutom ciszy, łzom i pamięci poświęconym wydarzeniom tego tragicznego dnia towarzyszyć będzie nowa inicjatywa mająca na celu spojrzenie w przyszłość. W dniach poprzedzających rocznicę wydarzeń z 11 marca, w Madrycie odbędzie się Międzynarodowy Szczyt na temat Demokracji, Terroryzmu i Bezpieczeństwa, którego celem będzie zjednoczenie światowych przywódców, ekspertów i obywateli w owocnej debacie zmierzającej do określenia demokratycznych metod zwalczania terroryzmu.

Wiele perspektyw, wiele rozwiązań

Tragiczne wydarzenia z 11 marca były szokiem dla całej Europy. Oprócz uczczenia pamięci ofiar, spotkanie w Madrycie ma zapobiec podobnym katastrofom w przyszłości. Walka z terroryzmem jest absolutną koniecznością, więc organizatorzy Szczytu nadali mu niezwykłą formę, która przede wszystkim, po raz pierwszy pozwoli na wszechstronną analizę wszelkich aspektów problemu, umożliwiając zabranie głosu w tej sprawie różnym grupom społecznym.

W ciągu kilku ostatnich miesięcy grupa 200 ekspertów przygotowywała dokumenty, nad którymi będzie prowadzona debata podczas szczytu. Eksperci pokazali problem terroryzmu w szerokiej perspektywie, wskazując na różne czynniki stymulujące to zjawisko: indywidualne, polityczne, gospodarcze, kulturowe i religijne. Wskazali również na najbardziej efektywne strategie ich zwalczania - od wywiadu po środki polityczne, wojskowe i prawne, utrzymując stale nadrzędną rolę, jaką w walce z terroryzmem powinny odgrywać społeczeństwo i wartości demokratyczne.

Przyczyny i strategie zwalczania terroryzmu, wartości i społeczeństwo demokratyczne są głównymi tematami prezentacji i debat pierwszych dwóch dni Szczytu. Podczas dwóch osobnych warsztatów, pracować razem będą eksperci, przywódcy polityczni i znawcy tematu. Trzeci dzień Szczytu to seria sesji plenarnych otwierających debatę dla szerszej publiczności, co niewątpliwie wpłynie na zakres osiągniętych konkluzji. W szczycie uczestniczyć będzie Sekretarz Generalny Narodów Zjednoczonych, Przewodniczący Komisji Europejskiej oraz liczne organizacje europejskie i międzynarodowe. Konkluzje osiągnięte podczas Szczytu zostaną przedstawione 11 marca w dokumencie zatytułowanym "Agenda Madrycka". Tekst ten będzie się składał z ogólnych wytycznych dotyczących demokratycznej odpowiedzi na kwestię terroryzmu oraz praktycznych rekomendacji metod, jakie muszą przyjąć rządy aby zwiększyć efektywność swoich działań.

Walka z terroryzmem a wartości demokratyczne

Poza nowatorskim podejściem do kwestii i roli, jaką mają odgrywać obywatele, najbardziej znaczącym aspektem Szczytu jest zwrócenie uwagi na wartości demokratyczne jako odpowiedz na terroryzm.

Obok rządu hiszpańskiego i władz lokalnych, siłą napędową madryckiego spotkania jest Klub Madrycki. Jest to niezależna organizacja działająca na rzecz wzmocnienia demokracji na całym świecie. W jej skład wchodzi ponad 50 byłych przywódców państw i szefów rządów.

Ustroje demokratyczne charakteryzuje system praw i wolności. W czasach, gdy wartości demokratyczne schodzą na drugi plan ze względu na zwiększenie efektywności w walce z terroryzmem, warto pamiętać o roli, jaką mogą odgrywać w zapobieganiu dalszym aktom terroryzmu. Lucinio Muñoz, wiceprzewodniczący Klubu Madryckiego oraz były Premier Kanady, Kim Campbell, określili w rozmowie z Cafe Babel cel Szczytu: "Idea połączenia demokracji i walki z terroryzmem opiera się na przekonaniu, że w dłuższej perspektywie, żaden polityczny ruch antyterrorystyczny nie będzie skuteczny, jeżeli nie będzie opierał się na poszanowaniu wartości demokratycznych. W walce przeciw terroryzmowi, niebezpiecznym błędem jest poświęcać wartości które powinny być chronione, stąd mottem które wybraliśmy dla Szczytu jest: Demokracja dla bezpieczniejszego świata".

Demokracja lekiem na cale zło? Niezupełnie, jednak mamy nadzieję, że Agenda Madrycka pokaże, że walka z terroryzmem nie musi wpływać na ograniczenie naszych wolności przez legislacje takie jak amerykański Patriot Act. Przyczyni się także do promowania znaczącej roli, jaką może odegrać demokracja w rozwiązywaniu tego palącego problemu naszych czasów. Po porażce neokonserwatywnej retoryki skrywającej geo-strategiczne interesy za manichejską, uproszczoną i błędną formułą współzależności demokracji i terroryzmu, istnieje nadzieja, że spotkanie w Madrycie przyniesie klarowne pomysły, przywróci wiarę w demokratyczne wartości oraz wskaże konkretne rozwiązania. Byłoby to najlepszym sposobem uczczenia pamięci 192 ofiar Europejskiego 11 września.

Translated from 11 de marzo mirando al futuro