Participate Translate Blank profile picture
Image for Partyjni imprezowicze

Partyjni imprezowicze

Published on

Story by

Default profile picture Textwolff

Translation by:

Magdalena Labus

Wieża BabelLifestyle

Party i partia – o tym jak Europejczycy imprezowo i językowo bawią się z łacińskim słowem pars.

Samotne świętowanie jest tak samo mało zabawne jak samotne stanie w półkolu. I tak właśnie jednoczą się w zabawie imprezowicze, a pora zimowa daje nam wiele okazji ku temu. Małym słówkiem pars (łac. "część") i jego pochodnymi europejscy imprezowicze są zawsze tam, gdzie zanosi się na party. Nawet, gdy mała partia się odłączy, trzymają się razem, ci party-zanci (partisanen©Katha).

Tomar partido©Pedro to po hiszpańsku "uczestniczyć", a kto właśnie nie uczestniczy w imprezie i zaraża tylko złym humorem to w Wielkiej Brytanii party pooper©Nabeelah (po polsku osoba psująca zabawę, lub opuszczająca imprezę), ale prawdziwi imprezowicze (po niem. Partylöwen©Katha, po ang. również zwierzęco party animals©Nabeelah) nie pozwalają im zepsuć zabawy.

Za jaką zdobyczą się rozglądają, wiadomo w całej Europie. Czy un bon parti©Julie we Francji czy gute Partie©Katha w Niemczech, wszyscy mamy na myśli dobrą partię, czyli mały kawałek z ciasta dobrobytu.

W tym celu w Hiszpanii bierze się udział w partido de fútbol©Pedro (piłka nożna) albo przegląda namiętnie partytury. Rzadziej spotyka się na partię szachów (niem. Schachpartie).Niebezpartyjne będzie stwierdzenie, jak każda plotka, że znają tylko jeden program partyjny, a mianowicie włoski Partito dell'Amore©Francesca (partia miłości) gwiazdy porno Ilony Staller.

No a co, gdy się nie uda? Tu Szekspir poleca odejście godne lwa salonowego

"If we do meet again, we'll smile indeed; If not, 'tis true this parting©Nabeelah was well made." ("Jeśli się znów zobaczymy, uśmiechniemy się, jeśli nie, to znaczy, że to rozstanie było dobre.").

Story by

Translated from Parteiische Partylöwen auf der Pirsch