Participate Translate Blank profile picture
Image for Parlament Europejski opiera się planom zmian w tygodniu pracy

Parlament Europejski opiera się planom zmian w tygodniu pracy

Published on

Polityka

2 kwietnia czeskiej prezydencji UE nie udało się dojść do porozumienia w Parlamencie odnośnie tygodnia roboczego, który Rada Unii Europejskiej starała się przedłużyć do 65 godzin.

Parlament i Rada UE spotykają się ponownie 21 kwietnia, ale wszystko wskazuje na to, że do czerwcowych wyborów, kiedy będzie mogła utworzyć się nowa większość parlamentarna, temat czasu pracy w Europie nie będzie poruszany.

Parlament Europejski nie chce wydłużyć tygodnia pracy ponad 48 godzin, ale jest zdolny zgodzić się z Radą, że liczba przepracowanych godzin rozkładać się będzie stopniowo na dwanaście miesięcy roku, aby uelastycznić tydzień pracy. Na razie jednak Rada Europy obstaje przy stanowisku wydłużenia tygodnia pracy do 65 godzin.

Translated from El Parlamento resiste las presiones sobre la jornada de trabajo