Participate Translate Blank profile picture
Image for Oferta pracy: redaktor polskiej wersji językowej

Oferta pracy: redaktor polskiej wersji językowej

Published on

inside cafébabel

Cafebabel.com poszukuje: Redaktora polskiej wersji językowej Oferujemy : Kontrakt (typu „Service Civique”) na 9 miesięcy (35 godzin pracy tygodniowo)Stanowisko pracy w Paryżu (226 rue Saint Denis, 75002) (Uwaga! Z powodu regulacji prawnych dot.

zawierania umów typu

„Service Civique”, redakcja będzie rozpatrywała zgłoszenia jedynie tych kandydatów, którzy nie ukończyli jeszcze 26 roku życia)

Opis stanowiska:

redagowanie artykułów i tłumaczeń

animacja działalności polskiej społeczności babelian (autorów tekstów, tłumaczy, itp.), w tym rekrutacja nowych wolontariuszy oraz utrzymywanie kontaktu z lokalnymi ekipami cafebabel.com w Polsce

tłumaczenie (z języka/ów obcego/ych na polski)

aktywny udział w kolegiach redakcyjnych

monitorowanie mediów polskich, jak i europejskich pod kątem wyszukiwania wiadomości kompatybilnych z linią redakcyjną cafebabel.com

Wymagania:

język ojczysty: polski; bardzo dobra znajomość języka angielskiego, jak i francuskiego; kolejny język to dodatkowy atut

preferowane doświadczenie w mediach / ukończone studia dziennikarskie

zainteresowanie ogólnie pojętą tematyką europejską

zainteresowanie aktywnością społeczną/ wolontariatem

umiejętność pracy w zespole

zdolność do integracji w środowisku międzynarodowym

nieukończony 26 rok życia

Wynagrodzenie:

1081,60€ netto/ miesiąc (więcej szczegółów w pełnej wersji ogłoszenia w języku francuskim) 

Data objęcia stanowiska:

17 września 2012 r.

Zgłoszenia (CV + list motywacyjny w języku angielskim lub francuskim + dwa artykuły w języku polskim) zaadresowane do Kathariny Kloss (koordynatorki redakcji) oraz Agaty Jaskot (redaktor polskiej wersji językowej) prosimy przesyłać do 3 września 2012 r. na następujace dwa adresy: job@cafebabel.com oraz a.jaskot@cafebabel.com.

Fot.: Royston Rascals/flickr.com