Participate Translate Blank profile picture
Image for Obniżka podatku VAT

Obniżka podatku VAT

Published on

Polityka

Parlament Europejski zaakceptował raport Partii Ludowej (hiszp. Partido Popular - PP) w sprawie obniżki stawek podatku VAT w sektorach takich jak odzież dziecięca, usługi rolnicze czy usługi pogrzebowe.

Socjaliści oraz Zjednoczona Lewica Europejska żądają rozszerzenia obniżek na kolejne sektory i podkreślają wynikające z tego korzyści, a Poul Nyrup Rasmussen - przewodniczący Partii Europejskich Socjalistów - podkreśla, że jest to jedyna możliwość wywierania wpływu na wzrost potencjału zdolności konsumpcyjnej rodzin. Natomiast Zjednoczona Lewica Europejska zwraca dodatkowo uwagę na potrzebę utrzymania wysokich stawek VAT na alkohol, aby chronić zdrowie publiczne.

Translated from Rebaja del IVA a la vista