Participate Translate Blank profile picture
Image for Nowa Europa 100: nadzieja ze Wschodu

Nowa Europa 100: nadzieja ze Wschodu

Published on

Translation by:

Natalia Mierzewska

Lifestyle

W świetle ostatnich wydarzeń, koniec utopijnego projektu europejskiego zdaje się nam zagrażać bardziej niż kiedykolwiek. Jest jednak nowa inicjatywa, która może was podnieść na duchu. Przedstawiamy nasz best-of Nowej Europy 100: grupę najciekawszych osobowości ze Środkowo-Wschodniej Europy, które w przyszłości będą zmieniać świat.

Czy chodzi o zwalczanie dezinformacji na temat sytuacji na Ukrainie przez platformy społecznościowe, czy o tworzenie interaktywnych podręczników cyfrowych do języka angielskiego – jakaś wielka siła zdaje się kipieć pod powierzchnią Wschodniej Europy. Już po raz trzeci Res Publica, Fundusz Wyszehradzki, Google i Financial Times połączyły siły, aby opublikować listę wyjątkowych innowatorów rozsianych po wschodniej części Starego Kontynentu. Osobowości te są pomysłodawcami inicjatyw w sferach społecznych, politycznych, medialnych, kulturalnych, naukowych czy biznesowych. Idea projektu jest prosta: chodzi o zwrócenie uwagi na tych liderów rozwoju i zbudowanie dla nich (i dla nas) sieci współpracy.

– Chcemy opowiedzieć o kreatywnych, inspirujących i zaangażowanych społecznie innowatorach z Europy Środkowej i Wschodniej. Są wśród nich informatycy, właściciele biznesów i naukowcy. To ludzie stanowiący siłę napędową innowacji przyszłości – mówi Wojciech Przybylski, prezes fundacji Res Publica.

Kampania polityczna w rzeczywistości rozszerzonej (Youtube)

Za przykład takiego innowacyjnego projektu może posłużyć Overly, aplikacja stworzona przez Ainārsa Kļaviņša we współpracy z czasopismem IR. Wykorzystuje ona opublikowane na łamach czasopisma karykatury polityczne i dzięki wykorzystaniu technologii rzeczywistości rozszerzonej umożliwia użytkownikom zhakowanie dowolnej reklamy politycznej w krajach nadbałtyckich. W ten sposób nie tylko daje pole do publicznej krytyki społecznej, ale także pozwala konsumentom na interakcję z reklamą jako taką.

Zamiast popadać w powszechną narrację o upadku polityki – która zdaje się być w tej chwili normą – warto pamiętać, że zmiana jest możliwa. Czasem wystarczy do tego odrobina zachęty od tych, którzy są o krok dalej.

Cafébabel wybrało 10 wyjątkowych przykładów z 10 różnych krajów, od Czech do Armenii: 

---

Odkryj projekt w całości tutaj: www.ne100.org

Story by

Lara Bullens

English editor at Cafébabel and freelance journalist. 🚩Paris, France

Translated from New Europe 100: Looking to the East for encouragement