Participate Translate Blank profile picture
Image for (NIE)Uczciwa Europa: okazja czyni złodzieja?

(NIE)Uczciwa Europa: okazja czyni złodzieja?

Published on

Translation by:

Katarzyna Piasecka

Lifestyle

Wychodzisz rano z domu i na chodniku znajdujesz portfel wypchany wysokonominałowymi banknotami. Co robisz? Powodowany uczciwością przekazujesz znalezisko w ręce policji? A może zwycięża w tobie chęć zagospodarowania nagrody od losu we własnym zakresie? Nie zdecydujemy za ciebie, ale dzięki naszej infografice uzmysłowimy ci gdzie lepiej trzymać portfel na grubym łańcuchu

Wyobraź sobie, że znany międzynarodowy magazyn postanawia przeprowadzić eksperyment. Dane, które udaje się dzięki niemu zgromadzić, pozwalają ustalić w których miastach ludzie są zwolennikami niekonwencjonalnych metod wzbogacania się. A teraz możesz już przestać sobie wyobrażać, bo taki eksperyment naprawdę przeprowadzono. Grupa badaczy przetestowała uczciwość mieszkańców 16 europejskich stolic. W tym celu wykorzystano 12 portfeli, które porzucono w różnych miejscach każdego z 16 miast. W każdym portfelu było 50 dolarów. Rezultaty? Okazało się, że najuczciwsi są gospodarczo ustawieni Finowie – 11 oddanych portfeli. W Hiszpanii, jak wiemy, szaleje kryzys i nikomu się nie przelewa – 2 oddane portfele. Najgorzej wypadli jednak Portugalczycy, którym przydało się 11 na 12 znalezionych portfeli. Polacy plasują się gdzieś pośrodku rankingu, co oznacza, że resztki przyzwoitości jednak się w nas ostały.

Infografika Adriena Le Coarera.

Translated from La honestidad se mide por la cartera