Participate Translate Blank profile picture
Image for Nasz człowiek miesiąca: Kamil Exner

Nasz człowiek miesiąca: Kamil Exner

Published on

inside cafébabel

Kamil, ak­tyw­ny czło­nek ekipy Ca­fe­ba­bel Kra­ków, na bie­żą­co zda­wał nam re­la­cję, gdy wrza­ło na Maj­da­nie Nie­pod­le­gło­ści w Ki­jo­wie, a dzię­ki jego ana­li­zom nasi czy­tel­ni­cy mogli w pełni zro­zu­mieć, co dla Eu­ro­py ozna­cza anek­sja Krymu, czy wpro­wa­dze­nie ustaw re­pre­syj­nych na Ukra­inie. Nasz czło­wiek mie­sią­ca o sobie. 

Opisz siebie w trzech słowach

Awangarda, jazz i podziemie.

Czy zajmujesz się zawodowo?

Ukrainą rozumianą szeroko.

Ulubione danie?

Kaczka z jabłkami.

Ulubiona europejska narodowość?

Uwielbiam skandynawską kulturę, ale ciężko mi wskazać konkretną narodowość. Europejczycy są zbyt różni od siebie i to właśnie jest fascynujące.

Pierwszy artykuł/tłumaczenie dla Cafebabel?

Powstał nieco niespodziewanie.

Najdziwniejszy sen, jaki kiedykolwiek miałeś?

Śnił mi się sam zapach ciasta ze śliwkami, żadnej wizji czy fonii. Dodam, że nikt w domu nie piekł akurat ciasta ze śliwkami.

Czym jest dla ciebie Cafebabel? Jednym słowem.

Patchworkiem, w pozytywnym tego słowa znaczeniu.

Ulubiony dział, artykuł i autor Cafebabel.

Dział: Społeczeństwo, autor (a właściwie - autorka): Ceris Aston. I znów warto wspomnieć o tłumaczach, szczególnie o Monice Prończuk, bez której byłoby nam ciężko.

Najgłupsza rzecz, jaką zrobiłeś w życiu?

Przestałem grać na fortepianie.

Najlepsze miejsce, które odwiedziłeś w Europie?

Lwów, niezaprzeczalnie, z jego kawą po lwowsku i wspaniałymi przyjaciółmi.

Miasto europejskie, które chciałbyś odwiedzić?

Sankt Petersburg w trakcie białych nocy.

Czym jest dla Ciebie Europa?

Europa jest dla mnie przede wszystkim domem, tak wielkim, że nie starczy mi życia, żeby cały obejrzeć.

Artykuły Kamila przeczytasz tu.