Participate Translate Blank profile picture

Najdroższe miasta świata znajdują się w Europie!

Published on

Polityka

Spośród 50 miast o najwyższych kosztach życia, ponad połowa (27) znajduje się w Europie. Najwyżej plasują się Londyn i Kopenhaga.

Nie bez przyczyny w krajach Europy narasta obawa związana ze spadkiem mocy nabywczej klasy średniej. Według danych Employement Outlook 2007, galopująca inflacja w Hiszpanii (4,1% w 2007) przy zachowanych stawkach płac (to jedyny z krajów OECD, który obniżył średnie zarobki między 1995 i 2005) powoduje pogłębianie się różnicy w dochodach najbogatszych i najbiedniejszych. We Francji wielka debata, która skupia na sobie uwagę wszystkich mediów, no może poza prezydenckimi romansami, to zainteresowanie całego rządu problemem "mocy nabywczej". Włochy wobec załamania koniunktury politycznej i ekonomicznej, są przerażone wzrostem cen po przyjęciu wspólnej waluty. Tak samo dzieje się w Portugalii, gdzie ekonomia opierająca się na taniej sile roboczej, ma problemy aby poderwać się do lotu. Jak podaje najnowszy raport Mercer Human Resources Consulting, Europa staje się kontynentem coraz mniej przystępnym dla swoich mieszkańców. 27. spośród 50. najdroższych miast świata znajduje się w Europie. Listę otwiera Londyn, plasujący się zaraz za Moskwą, na drugim miejscu w światowej czołówce. W dziewięciu spośród owych miast cafebabel.com posiada aktywną redakcję lokalną.

Mapa europejskich miast o najwyższych kosztach życia

Naciśnij na ikonę żeby zobaczyć pozycję na której znajduje się każde z 27. najdroższych europejskich miast

Translated from Las ciudades más caras del mundo están en Europa