Participate Translate Blank profile picture
Image for Na zdrowie!

Na zdrowie!

Published on

Story by

Default profile picture Textwolff

Translation by:

Ewelina Bolisęga

Wieża BabelSpołeczeństwo

W operze zarówno kaszlący, jak i kichający przeszkadzają i irytują, ale na tym kończą się między nimi podobieństwa - Kaszel jest częścią komunikacji, kichnięcie w najlepszym wypadku stanowi pretekst do niej. Choć już może nie do flirtu, o czym przekonał się tytułowy bohater filmu Gregory's Girl.

Cough up the diamonds! ! (czyli "Dawaj diamenty", dosłownie "wykaszlaj diamenty", bo "cough" znaczy "kaszleć") wrzeszczy po angielsku gangster. Pokojówka kaszle potępiająco. Na co złodziej ze złości przerzuca się na szwajcarski niemiecki: Do gits nüt z hueschte! ("Bez protestów!"). Aż tu nagle, co to? Chrząknięcie za drzwiami, które otwierają się z hukiem i wkracza agent, gotowy sprawcy was zu husten ("coś wykaszleć", czyli powiedzieć mu do słuchu). Uszczęśliwiona pokojówka wzdycha: "Jak to dobrze, że ten mężczyzna zawsze die Flöhe husten hört" ("słyszy jak pchły kaszlą", czyli "zawsze podejrzewa coś niedobrego").

Całkiem inaczej mają się sprawy z kichaniem: po gwałtownym wciągnięciu powietrza - wybucha oswabadzając. W starożytności kichnięcie uważano za znak aprobaty bogów, natomiast w średniowieczu się go obawiano: przy kichaniu dusza mogła zostać wyrzucona z ciała, mogło ono również obudzić demony i choroby. Powstał dzięki temu ładny zbiór powiedzeń. W Polsce kichającemu życzy się Sto lat!! oraz Na zdrowie! Podobne są życzenia we Włoszech (Salute!), Niemczech (Gesundheit!) i w Hiszpanii (Salud!) ). Przestarzałe hiszpańskie powiedzenie ¡ Jesús y un Credo! ("Jezus i znak wiary") miało zapobiegać utracie duszy. Nawet zdeklarowani ateiści w Anglii, jak biolog ewolucji Richard Dawkins, mówią Bless you! ("Niech Bóg cię błogosławi!"). Natomiast, w dyplomatycznej Francji, wspiera się chorego mówiąc: Á tes souhaits! ("Za twoje życzenia", czyli "niech się spełnią twoje życzenia").

Czasy się jednak zmieniają i nowoczesne poradniki biznesowe doradzają milczenie, a więc uszanowanie prywatności innych przejawiającej się w kichaniu.

Kliknij i słuchaj:

Angielski: Cough up the diamonds!

Bless you!

Polski: Sto lat!

Na zdrowie!

Hiszpański: ¡Salud!

¡Jesús y un Credo!

Włoski: Salute!

Francuski: A tes souhaits!

Niemiecki: Die Flöhe husten hören

Gesundheit

Story by

Translated from Ich huste Dir was