Participate Translate Blank profile picture
Image for Mniejszość turecka w Sofii

Mniejszość turecka w Sofii

Published on

Story by

Default profile picture Dana Cojbuc

Translation by:

Default profile picture Kasia Kowalczyk

kulturaPolityka

Spotykają się podczas świąt albo w meczetach: Turcy stanowią 10% bułgarskiej populacji i mają ogromny wpływ na historię tego kraju. Galeria zdjęć.

Meczet w Sofii

Wraz z rozpadem Imperium Osmańskiego i z powstaniem w 1878 roku niezależnego państwa bułgarskiego w Bułgarii pojawiła się mniejszość turecka. Stanowi ona dzisiaj około 10% populacji kraju. W 1985 roku podczas kampanii nakazującej im przyjęcie słowiańskich imion okazało się, że jest ich ponad milion. W 1988 roku około 300 000 Turków opuściło kraj. Część z nich wróciła do Bułgarii w latach 90., część wyjechała na Zachód, przede wszystkim do Niemiec. Z powodu rozmiaru diaspory tureckiej, jej przynależności etnicznej i religijnej oraz miejsca zamieszkania, bułgarscy Turcy cieszą się specjalnym traktowaniem z punktu widzenia politycznego, zarówno ze strony Bułgarii, jak i Turcji.

Meczet Bania Baszi jest jedynym meczetem w Sofii, w którym można ciągle praktykować. Jest to również jedna z pozostałości osmańskiej okupacji, która trwała prawie pięćset lat!

Ojciec z synem przed meczetem

W Sofii mniejszość turecka nie jest widoczna, nie wyróżnia się na tle reszty populacji, jest całkowicie wymieszana z populacją bułgarską. Turcy zbierają się jedynie podczas świąt albo w miejscach kultu.

 Do meczetu przychodzą też najmłodsze pokolenia
Dziecko w drzwiach meczetu
 Przygotowania do modlitwy
 Przygotowania do modlitwy
Ojciec i syn, dwa pokolenia Turków w Bułgarii
Wewnątrz meczetu
Fasada
W domu Birchen, Bułgarki tureckiego pochodzenia

Rodzina Birchen żyje w Bułgarii od kilku pokoleń. W 1989 roku wyjechała do Turcji, jednak nie mogąc odnaleźć się w tamtym społeczeństwie wróciła po jakimś czasie.
Rodzina zachowała jednak język, kulturę i tradycje. Birchen wraz ze swoją siostrą wyjdą za mąż według obrządku tureckiego a ich wiano (cheiz) już jest gotowe.

Birchen ze swoją matką
Matka Birchen
Birchen

„Terlik” i „bash ortu” (chusty i buty) stanowią cześć wiana przygotowaną przez matkę Birchen.

'Bash ortu'.

Story by

Translated from Discreta minoría turca de Sofía