Participate Translate Blank profile picture
Image for Mapa tygodnia: zanieczyszczenie w europejskich miastach

Mapa tygodnia: zanieczyszczenie w europejskich miastach

Published on

SpołeczeństwoMapa tygodnia

Które europejskie miasta są najbardziej, a które najmniej zanieczyszczone? Odpowiedź na to pytanie starano się podać w rankingu „Scoot Free Cities" (miasta bez sadzy), opracowanym przez różnorodne organizacje ekologiczne. Miasta takie jak Madryt czy Luksemburg znajdują się w czołówce najbardziej zanieczyszczonych, w przeciwieństwie do Zurychu czy Kopenhagi, w których najlżej oddychać.

W rankingu „Scoot Free Cities" ocenie poddane zostały 23 miasta. Pod uwagę wzięto 9 najważniejszych czynników, takich jak wprowadzone środki ekonomiczne i techniczne, jakość komunikacji miejskiej, redukcja emisji, czy przejrzystość komunikacji. W rezultacie, procent zanieczyszczenia - którym oznaczone zostało każde miasto - zawiera skuteczność lub znikomość rezultatów polityki prowadzonej w tym zakresie.  

W klasyfikacji najniżej plasuje się Luksemburg, który swoją pozycję zawdzięcza brakom w systemie komunikacji miejskiej, zbyt dużym dziennym nasileniu ruchu pojazdów oraz faktowi, że w mieście liczba pracowników przewyższa liczbę mieszkańców. Następne w kolejce są Lizbona, Rzym, Madryt i Glasgow. Stolica Polski, według raportu przytoczonego w projekcie „Klimat bez sadzy” - realizowanego przez Stowarzyszenie Zielone Mazowsze - znajduje się wśród „najbardziej zanieczyszczonych miast Europy”. W Warszawie „największy udział w emisji zanieczyszczeń ma transport”, poza tym, „brakuje zdecydowanych działań ze strony rządu oraz samorządów, które spowodowałyby poprawę”.

Na czołowej pozycji najmniej zanieczyszczonych miast w rankingu znajduje się Zurych, gdzie 20 lat temu zainicjowano rodzaj polityki mającej na celu zredukowanie - na szczeblu lokalnym - emisji substancji zanieczyszczających. Program zakłada promocję korzystania z komunikacji miejskiej oraz prowadzenie przejrzystej komunikacji związanej z tym tematem. Drugim najmniej zanieczyszczonym miastem jest Kopenhaga, gdzie bardzo pozytywnie oceniana jest promocja transportu rowerowego. Władzom miasta udało się również stworzyć strefę, do której nie dopuszczane są pojazdy powodujące duże zanieczyszczenie powietrza.

Poniższy ranking opracowany został przez BUND/Friends of the Earth Germany oraz Europejską Agencję Środowiskową (EEA). 

Translated from Mapa de la semana: Ciudades europeas contra la contaminación