Participate Translate Blank profile picture
Image for Mapa tygodnia: w których krajach homoseksualni mężczyźni mogą być krwiodawcami?

Mapa tygodnia: w których krajach homoseksualni mężczyźni mogą być krwiodawcami?

Published on

SpołeczeństwoMapa tygodnia

Po ubiegłorocznej strzelaninie w klubie gejowskim w Orlando lokalne władze zaapelowały o oddawanie krwi, by pomóc rannym. Jednak w Stanach Zjednoczonych mężczyźni, którzy odbywali stosunki seksualne z innymi mężczyznami nie mogą być krwiodawcami przez rok po akcie. A jak sytuacja wygląda w Europie?

Na naszym europejskim podwórku zagadnienia dotyczące orientacji seksualnej i prawa do oddawania krwi przez osoby współżyjące z przedstawicielami tej samej płci są regulowane artykułem 14 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Zakazuje on dyskryminacji w ochronie poszczególnych uprawnień, jednak dopuszcza margines uznania, czyli pole dowolności dla regulacji prawnych przyjmowanych przez państwa członkowskie Rady Europy (uwaga: nie Unii Europejskiej), będące sygnatariuszami Konwencji.

W 2015 roku Trybunał Sprawiedliwości UE e Luksemburgu orzekł, że wykluczenie mężczyzn o orientacji homoseksualnej z oddawania krwi może być uzasadnione. Zastrzegł przy tym, że należy ustalić, czy istnieje ryzyko przenoszenia chorób oraz czy brakuje innych metod ochrony zdrowia biorców. Orzeczenie było następstwem skargi, którą w 2009 roku złożył do sądu w Strasburgu Francuz Geoffrey Leger. Mężczyznie odmówiono pobrania krwi we francuskim centrum krwiodawstwa w Metz, ponieważ odbył on stosunek seksualny z innym mężczyzną, a we Francji prawo wykluczało wtedy takie osoby z krwiodawstwa. Tez zakaz został zniesiony w 2015 roku - obecnie we Francji takie osoby mogą oddawać krew pod warunkiem, że od stosunku seksualnego z innym mężczyzną minął rok.

Ciekawe tylko, jak sprawdzane jest to, ile czasu minęło od ostatniego stosunku.

Źródło: International Journal of Infectious Diseases, SaBTO: “Donor Selection Criteria Review

---

Ten artykuł jest częścią naszej serii Mapa Tygodnia, w której za pomocą map odnosimy się do kluczowych dla Europy wydarzeń i zjawisk.