Participate Translate Blank profile picture
Image for Mapa tygodnia: neetsi w Europie

Mapa tygodnia: neetsi w Europie

Published on

LifestyleMapa tygodnia

„Neet” to akronim od „Not in Edu­ca­tion, Em­ploy­ment or Trai­ning” opisujący młodych ludzi, którzy są bezrobotni lub nieaktywni. Ich liczebność różni się w zależności od kraju. W Hiszpanii nazywa się ich „ninis”, we Francji i w Polsce pozostają bezimienni. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju postanowiła zbadać różnice w kwestii neetsów w różnych krajach Europy.

Przed rozpoczęciem kryzysu gospodarczego, słowo „nini” było rzadko używane w Hiszpanii. Jednak kiedy w Europie mróz skosił wszystkie pędy wzrostu gospodarczego, słowo „neet” weszło do codziennego leksykonu i zaczęło być wszechobecne w telewizji i radiu. Według ostatniego raportu OECD, ponad 25% Hiszpanów pomiędzy 15 i 29 rokiem życia nie studiuje i nie pracuje. To o wiele więcej niż w Grecji i we Włoszech. Co ciekawe, w drugim z tych krajów słowo „nene” wyparło angielskie „neet”. W innych krajach Europy, na przykład we Francji, Zjednoczonym Królestwie, Polsce i Portugalii, neetsi stanowią ponad 15% całej populacji w wieku 15-29 lat. Dane Eurostatu wskazują, że w chwili obecnej bezrobocie utrzymuje się na poziomie kolejno: we Francji: 10,6%, w Zjednoczonym Królestwie: 5,5% i 7,7% w Polsce. W Czechach, Słowenii, Finlandii, Danii i Estonii ta wartość oscyluje między 10 i 15%. Najlepiej sytuacja wygląda w Niemczech, Austrii, Szwecji, Norwegii i Holandii, gdzie poziom bezrobocia nie przekracza 10%. W każdym razie, neetsi, „nini”, czy „nene”, stanowią odzwierciedlenie współczesnej rzeczywistości młodych Europejczyków, którzy żyją w świecie niegodnej pracy za śmieszne pieniądze i którzy nie chcą marnować życia w korporacjach.

Źródło: OECD

 

Translated from Mapa de la semana: Los 'ninis' de Europa