Participate Translate Blank profile picture
Image for Mapa tygodnia: najlepsze uniwersytety w Europie

Mapa tygodnia: najlepsze uniwersytety w Europie

Published on

SpołeczeństwoMapa tygodnia

Każdego roku firma Quacquarelli Symonds publikuje międzynarodowy ranking najlepszych uniwersytetów. Statystycy porównują 800 uczelni wyższych biorąc pod uwagę szeroką gamę czynników i kryteriów. Niezmiennie od lat na czele rankingu plasują się uniwersytety amerykańskie. Jednak w pierwszej setce jest 39 uniwersytetów europejskich.

W 2003 roku Wielka Brytania postanowiła zestawić ze sobą w rankingu wszystkie międzynarodowe uniwersytety. Zadania tego podjęła się londyńska firma zajmująca się analizami z dziedziny edukacji Quacquerelli Symonds (QS). Od tamtej pory QS co roku publikuje ranking najlepszych uniwersytetów na świecie, porównując ze sobą warunki i poziom nauczania na 800 uczelniach wyższych.

Jednak metodologia, która zastosowała firma do stworzenia swojej klasyfikacji, budzi kontrowersje. Na przykład, QS polega na opiniach pracowników uniwersytetów z całego świata, którzy wybierają najlepsze uniwersytety w swojej dziedzinie. Znaczną rolę odgrywają tu również ilość publikacji każdego uniwersytetu i ilość Nagród Nobla przyznanych pracownikom lub absolwentom instytucji.

Na czele rankingu plasują się uniwersytety ze Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Na pierwszym miejscu, tak jak z zeszłym roku, jest Instytut Technologiczny w Massachusetts (MIT, red.). Harvard plasuje się na miejscu drugim, a zaraz po nim jest angielski Uniwersytet w Cambridge.

W pierwszej setce jest 39 uniwersytetów z 10 europejskich krajów. Według QS, uniwersytety w Cambridge i Oxfordzie (kolejno: trzecie i szóste miejsce) są najlepsze w Europie. Na 9. miejscu w rankingu plasuje się pierwszy europejski uniwersytet spoza Zjednoczonego Królestwa: Politechnika Federalna w Zurychu.

Ilościowo, Holandia jest najlepiej reprezentowana w rankingu po Zjednoczonym Królestwie. W następnej kolejności jest Szwajcaria i Niemcy, które są kolejno reprezentowane przez 4 uniwersytety. Najlepszą niemiecką uczelnią wyższą jest plasujący się na 60. miejscu Monachijski Uniwersytet Techniczny. Szwecja i Francja mogą poszczycić się po dwiema uczelniami wyższymi na każdy z krajów w pierwszej setce. Zarówno Irlandia, Belgia, Dania, jak i Finlandia są reprezentowane przez jeden uniwersytet.

W pierwszej setce nie ma niestety uniwersytetów z innych krajów Europy. Według QS, najlepsze uczelnie koncentrują się w Europie Zachodniej i Centralnej oraz w Skandynawii, czyli w tych regionach Europy, które od lat cieszą się bardzo dobrą renomą w kwestiach gospodarczych i edukacyjnych. Na straconych pozycjach są kraje Europy Wschodniej i Południowej, gdzie priorytety budżetowe nie stawiają ostatnio edukacji na pierwszym miejscu.

Listę najlepszych uniwersytetów możecie znaleźć na stronie internetowej QS.

Translated from Map of the week: Die besten Universitäten in Europa