Participate Translate Blank profile picture
Image for Mapa tygodnia: młodzi i biedni

Mapa tygodnia: młodzi i biedni

Published on

Translation by:

Ksenia Malinowska

SpołeczeństwoMapa tygodnia

Często mówi się, że pieniądze nie śmierdzą. Nawet jeśli ubóstwo jest widoczne, pozostaje bezbarwne i bezwonne, do tego niezwykle trudno ocenić jego rozmiar. Jednakże szacuje się, że 20% młodych Europejczyków pomiędzy 15 a 29 rokiem życia jest „zagrożonych ubóstwem”. Problem ten jest na tyle poważny, że postanowiliśmy porównać jego skalę w poszczególnych państwach Unii Europejskiej.

Ubóstwo jest pojęciem trudnym do zrozumienia. Nie da się go jednomyślnie przeanalizować naukowo, ani tym bardziej przyporządkować do żadnej definicji. Mimo to, jest to zjawisko bardzo widoczne. Na całym kontynencie, ostatnio być może nawet częściej niż kiedykolwiek wcześniej, możecie napotkać młode osoby proszące o jałmużnę na ulicach. Skala problemu ubóstwa wśród młodych Europejczyków musiała jednak zostać zmierzona i w tym celu instytuty statystyczne takie jak francuski Państwowy Instytut Statystyki i Badań Ekonomicznych (INSEE) oraz urząd statystyczny Unii Europejskiej (EUROSTAT) zgodziły się połączyć siły. Wskaźnik zagrożenia ubóstwem ocenia zatem odsetek osób żyjących poniżej obliczonego progu ubóstwa, po raz kolejny pozostającego jedynie wartością względną.

Pomimo tej względności, udało się jednak ustalić, że obecnie 20% młodych osób pomiędzy 15 a 29 rokiem życia jest „zagrożonych ubóstwem”.  Ubóstwo młodych ludzi, widoczne na mapie poniżej, nie podlega żadnym ogólnie przyjętym regułom społecznym: jest powszechne i żadne państwo europejskie, łącznie z krajami skandynawskimi, nie może powiedzieć, że problem go nie dotyczy. Według zebranych danych ubóstwo dotyka 10% młodych Europejczyków,  którzy nie są w stanie zapłacić za posiłek z mięsem lub rybą, a jedna młoda osoba na dziesięć nigdy nie będzie mogła kupić sobie ani komputera, ani samochodu.

Dane urzędu statystycznego EUROSTAT

Story by

Matthieu Amaré

Je viens du sud de la France. J'aime les traditions. Mon père a été traumatisé par Séville 82 contre les Allemands au foot. J'ai du mal avec les Anglais au rugby. J'adore le jambon-beurre. Je n'ai jamais fait Erasmus. Autant vous dire que c'était mal barré. Et pourtant, je suis rédacteur en chef du meilleur magazine sur l'Europe du monde.

Translated from Carte de la semaine : la pauvreté des jeunes européens