Participate Translate Blank profile picture
Image for Mapa tygodnia: Europa coraz zieleńsza

Mapa tygodnia: Europa coraz zieleńsza

Published on

SpołeczeństwoMapa tygodnia

Mimo że dosyć niedawno Europę dotknęła fala upałów, nowe dowody naukowe przedstawione w Ramowej konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu wskazują na to, że wyrządzamy coraz mniej szkód naszej planecie.

Mówi się, że czekanie na dobre wieści jest jak czekanie na autobus. Najpierw wieki nic nie nadjeżdża, a później pojawiają się wszystkie na raz. Dwa tygodnie temu dowiedzieliśmy się, że liczba ludzi żyjących w ubóstwie jest niższa niż kiedykolwiek wcześniej. Całkiem niedawno okazało się natomiast, że nasze środowisko naturalne może być w lepszej kondycji niż sądziliśmy.

Według danych przedstawionych w Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu w latach 1990-2014 emisja gazów cieplarnianych we wszystkich 28 państwach członkowskich Unii Europejskiej spadła o średnio 23%. Biorąc pod uwagę fakt, że celem UE było ograniczenie emisji o 20% do roku 2020, można powiedzieć, że wyrobiliśmy się przed terminem.

Największy spadek odnotowano na Litwie, która z 47 mln ton CO2 emitowanych w 1990 roku zeszła do 19 mln ton w 2014. Spadek ten Litwa zawdzięcza polityce zalesiania na dużą skalę oraz wprowadzaniu ostrzejszych przepisów w sprawie pestycydów. Krajem najmniej zanieczyszczającym środowisko w 2014 była Malta, która wyemitowała jedynie 3 mln ton CO2. Najwięcej dwutlenku węgla, bo aż 969 mln ton, wyprodukowały Niemcy. Dane przedstawione w konwencji nie są jednak analizowane pod kątem różnic w liczebności populacji poszczególnych krajów, stąd niektóre z nich pewnością znalazły się w korzystniejszym położeniu niż inne.

Spadek emisji gazów cieplarnianych jest sam w sobie wspaniałą wiadomością, to jednak nie koniec - istnieje więcej dowodów na to, że planeta jest w coraz lepszym stanie. W zeszłym miesiącu grupa naukowców z MITodkryła, że po prawie trzech dekadach dziura ozonowa (powstała w wyniku emisji antropogenicznych) skurczyła się o 4 miliony kilometrów kwadratowych (co w przybliżeniu wynosi tyle co powierzchnia Indii).

Źródło: Eurostat

---

Ten artykuł jest częścią naszej serii Mapa Tygodnia, w której za pomocą map odnosimy się do kluczowych dla Europy wydarzeń i zjawisk.

Translated from Map of the Week: Europe is getting greener